En varslet stilleromskrise

En varslet stilleromskrise

En av de mest iøynefallende resultatene fra Company Pulse undersøkelser etter Covid-19 pandemien, er en lenge varslet stilleromskrise. 30% av de som jobber i åpne og aktivitetsbaserte kontorlandskap, svarer at stillerommene ikke beskytter mot forstyrrende støy, mens...
Lønner det seg å jobbe hybrid?

Lønner det seg å jobbe hybrid?

Hvorvidt det lønner seg å jobbe hybrid eller ikke, er i ferd med å bli denne sommerens arbeidsplassmysterium. Hva som er riktig svar beror på hvem man spør, og ikke minst – hvordan man spør. Om det lønner er også et spørsmål om hvilke gevinster det dreier seg om, og...
Unngå fallgruvene og oppnå gevinstene med arbeidsplassutformingen

Unngå fallgruvene og oppnå gevinstene med arbeidsplassutformingen

Når vi vet hvilken innvirkning arbeidsplassutformingen har på vår produktivitet, motivasjon og trivsel, bør arbeidsplassene kartlegges. Det kan sikre en effektiv og god involvering i organisasjonen og gi et verdifullt underlag for beslutninger, slik at man unngår...
Hjemmekontoret er fortsatt populært, og produktivt

Hjemmekontoret er fortsatt populært, og produktivt

Undersøkelser viser gjennomgående at vi ønsker å jobbe på hjemmekontor. Den største fordelen er spart reise, dernest konsentrasjon om arbeidsoppgaver. Det er også produktivt, ifølge Company Pulse arbeidsplassundersøkelsen. Vi får mer arbeid gjort, på samme tid....
Riktige kontorer øker produktiviteten og arbeidsgleden

Riktige kontorer øker produktiviteten og arbeidsgleden

Kontoret er for viktig til å velge feil løsning – kartlegg eget arbeidsmønster. Mens måten vi jobber på har endret seg fundamentalt under og etter Covid-19, har mange aspekter ved kontorer forblitt de samme. Gitt innvirkningen arbeidsmiljøet har på produktivitet og...