Faktakunnskap om kontor og arbeidsmønster

Faktakunnskap om kontor og arbeidsmønster

Når vi vet hvilken effekt vårt arbeidsmønster og arbeidsplassutformingen har for hvordan organisasjoner fungerer, er det behov for faktakunnskap om egen organisasjon. Fysisk observasjon og sensorer kan måle arealbruken, men det favner ikke vår arbeidshverdag og...
Lønner det seg å jobbe hybrid?

Lønner det seg å jobbe hybrid?

Hvorvidt det lønner seg å jobbe hybrid eller ikke, er i ferd med å bli denne sommerens arbeidsplassmysterium. Hva som er riktig svar beror på hvem man spør, og ikke minst – hvordan man spør. Om det lønner er også et spørsmål om hvilke gevinster det dreier seg om, og...
Unngå fallgruvene og oppnå gevinstene med arbeidsplassutformingen

Unngå fallgruvene og oppnå gevinstene med arbeidsplassutformingen

Når vi vet hvilken innvirkning arbeidsplassutformingen har på vår produktivitet, motivasjon og trivsel, bør arbeidsplassene kartlegges. Det kan sikre en effektiv og god involvering i organisasjonen og gi et verdifullt underlag for beslutninger, slik at man unngår...
Forskjellige behov, samme kontor

Forskjellige behov, samme kontor

Når vi vet hvilken innvirkning arbeidsplassutformingen har på produktivitet og de ansattes motivasjon og trivsel, bør kontorene møte behovene til dem som jobber der. – Ingen er tjent med at det velges feil arbeidsplassutforming. Dersom løsningene ikke er...
Hjemmekontoret er fortsatt populært, og produktivt

Hjemmekontoret er fortsatt populært, og produktivt

Undersøkelser viser gjennomgående at vi ønsker å jobbe på hjemmekontor. Den største fordelen er spart reise, dernest konsentrasjon om arbeidsoppgaver. Det er også produktivt, ifølge Company Pulse arbeidsplassundersøkelsen. Vi får mer arbeid gjort, på samme tid....
Riktige kontorer øker produktiviteten og arbeidsgleden

Riktige kontorer øker produktiviteten og arbeidsgleden

Kontoret er for viktig til å velge feil løsning – kartlegg eget arbeidsmønster. Mens måten vi jobber på har endret seg fundamentalt under og etter Covid-19, har mange aspekter ved kontorer forblitt de samme. Gitt innvirkningen arbeidsmiljøet har på produktivitet og...