Company Pulse Index™
arbeidsplass undersøkelse

Kartlegging av arbeidsmønster, kontor og hybride arbeidsplasser

Undersøkelsen gir faktabasert kunnskap om arbeidsmønster, digitale arbeidsformer og hvordan ulike kontorer, hjemmekontor og hybridkontor fungerer. Undersøkelsen er web-basert og gir deg en effektiv og god involvering i organisasjonen. Det tar 6-7 minutter å svare på spørsmålene. Du og din bedrift får tilgang til resultatene innen to til tre uker.

Company Pulse Index™ er forskningsbasert og bygger på anerkjent statistisk metode.

Undersøkelse styrker tilliten mellom medarbeidere og ledelse i forhold til hvordan arbeidsplassen skal utvikles for å oppnå en best mulig kombinasjon av produktivitet og arbeidsglede.

Hvilken nyttverdi gir undersøkelsen?

Company Pulse gir deg en god og faktabasert oversikt. Ledelsen og de ansatte blir omforent om dagens situasjon. Spørsmålene er fakta-orienterte slik at “synsing” lukes ut. Det gir grunnlag for gode refleksjoner og kloke beslutninger.

  • Hvilke kontorarbeidsplasser fungerer best?
  • Hvordan fungerer hybridkontor?
  • Tidsbruk og tidstyver
  • Effektive arbeidsformer?
  • God og effektiv involvering i organisasjonen
  • Og ikke minst gir undersøkelsen verdifull innsikt i hvordan tilrettelegge for best mulig arbeidsforhold som inkluderer hjemmekontor, ordinært kontor og mobilt kontor.

Ved å benytte Company Pulse kan du finne beste praksis i egen organisasjon og sammenligne med andre virksomheter (benchmark).

 

Hvorfor Company Pulse undersøkelse? – fordi det er bedre å vite enn å tro!

Gjennomføring 1-2-3

  • Medarbeiderne svarer på web-basert spørreskjema

  • Det tar ca. 6-7 minutter å svare på spørsmålene

  • Du og din bedrift får tilgang til resultatene innen to til tre uker

 

Global ACE Awards 2019: «Best innovation and customer value» for hvordan Company Pulse har tatt i bruk nye datainnsamlings-teknikker, innovativ analyse og rapporter – som virkelig fungerer som katalysator for endring i organisasjoner. 

Kontakt oss

15 + 5 =

For å unngå spam må du klare å legge sammen det lille regnestykket for å bevise at du ikke er en robot! 🙂

Eller kontakt oss på telefon: 92 62 21 81