Hjem

Relokalisering, digitalisering eller nye arbeidsformer?

Gjennom vår unike kartlegging gir vi deg det beste grunnlaget for å utforme den beste og mest kostnadseffektive arbeidsplassen, mobilt kontor og hvordan lykkes på ditt hjemmekontor.

Spør oss om web-basert kartlegging, kurs og gode råd.

Nyheter

Hva er verdien av kontoret? Bli med på morgenseminar – UTSATT!

Kontorarbeidsplassen er viktig for trivsel og effektivitet. Bli oppdatert med ny forskning, anerkjent metode for kartlegging, cases og erfaringsutveksling. Hør om hvorfor Norges Juristforbund kartlegger arbeidsmønsteret til landets jurister, ca. 15000 medlemmer. Bli med morgenseminar – av ledere og for…