Hjem

Relokalisering, digitalisering eller nye arbeidsformer?

Gjennom våre faglige undersøkelser og gode råd hjelper vi deg å skape gode og produktive arbeidsplasser, og å lykkes med hjemmekontor og digital samhandling.

Spør oss om web-basert undersøkelse, kurs og rådgivning.

Nyheter

1 år på hjemmekontor?

Myndighetene ber oss om å fortsette å jobbe på hjemmekontor. Kanskje helt fram til våren, eller lenger. Company Pulse har gjort arbeidsplass undersøkelser siden 2009, alltid basert på forskning og anerkjent statistisk metode. Her er en sammenstilling av resultater fra våre…