Hvorvidt det lønner seg å jobbe hybrid eller ikke, er i ferd med å bli denne sommerens arbeidsplassmysterium. Hva som er riktig svar beror på hvem man spør, og ikke minst – hvordan man spør. Om det lønner er også et spørsmål om hvilke gevinster det dreier seg om, og hvilke budskap man ønsker å løfte fram. 

Arbeidsgivere vil gjerne at de ansatte skal være mest mulig på arbeidsplassen, mens arbeidstakerne verdsetter høyt både hjemmekontor, fleksibilitet og fellesskap på arbeidsplassen. Virksomhetene må opplagt ha søkelys på produktivitet, og være en attraktiv arbeidsgiver.

 

Måle atferd eller meninger og holdninger?

Det finnes ingen fasitsvar, men det er mulig å finne fram til den beste løsningen. For å finne gode svar er det hensiktsmessig å gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Det går et hovedskille mellom psykrometriske undersøkelser og måling av arbeidsmønsteradferd. Et problem med psykrometriske undersøkelser er at resultatene påvirkes av meninger, følelser og preferanser, og ikke er objektive fakta. Arbeidsmønster undersøkelser går ut på å måle hva vi faktisk gjør. Medarbeiderne rapporterer sin atferd og bruk av kontor og hjemmekontor, og bruk av tiden. Hovedpoenget er å få mest mulig objektive svar på om det lønner seg å jobbe hybrid eller ikke og hva som skal til for å lykkes best mulig, samt få kunnskap om fallgruvene i egen organisasjon.

Spør oss om arbeidsplassundersøkelsen Company Pulse Index™. )

 

Hvor finnes vinn-vinn gevinstene?

Vinn-vinn for arbeidsgiver og arbeidstaker, er opplagt en tilnærming som et godt tilpasset et kunnskapsbasert arbeidsliv. Company Pulse har siden 2009 kartlagt arbeidsplasser i private og offentlige virksomheter, med bruk av anerkjent statistisk metode. Våre undersøkelser viser at det ofte lønner seg å jobbe hybrid, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Men slett ikke alltid. Hvor mye du jobber hjemme, hva du jobber med, ditt og dine kollegers arbeidsmønster, samt hvordan kontor, hjemmekontor og IT verktøy fungerer, er av stor betydning for om man oppnår gevinstene, og unngår fallgruvene.

 

Company Pulse resultater for hybrid arbeidsplass i perioden 2022-23:

  • Hjemmekontor gjør at vi blir mer â jour med arbeidsoppgaver, uten å jobbe mer
  • Median arbeidstid er målt til 8 timer og 15 minutter per dag. Inkludert arbeid på kveld og helg er arbeidstiden 8 timer og 30 minutter
  • Hjemmekontor bidrar til mindre avbrytelser og mindre støy, og bedre konsentrasjon om arbeidsoppgaver
  • For de som jobber mest hjemmefra (3+ dager per uke), faller produktiviteten noe over tid
  • Kontoret blir viktigere som møteplass, og arbeidsplass

Spør oss om arbeidsplassundersøkelsen Company Pulse Index.