Når vi vet hvilken innvirkning arbeidsplassutformingen har på produktivitet og de ansattes motivasjon og trivsel, bør kontorene møte behovene til dem som jobber der.

– Ingen er tjent med at det velges feil arbeidsplassutforming. Dersom løsningene ikke er tilpasset dem som jobber der, kan man regne med lavere produktivitet, mindre trivsel og økt sykefravær. Vi er forskjellige. Testen er mangfoldet av oppgaver i egen organisasjon, sier Jan Kristian Karlsen.

Mangelfullt om åpne og aktivitetsbaserte kontorlandskap

Arealeffektivitet behøver slett ikke være årsaken til at bedrifter velger kontorlandskap, fremfor å plassere de ansatte i enekontorer. Gode kontorlandskap innbefatter et utvalg av støtterom og møteplasser. Det er også slik at de fleste kontorarbeidere jobber hybrid i større eller mindre grad, hvor hjemmekontor og annet fjernarbeid er synonymt med enekontoret.

Imidlertid er enekontor-brillene limt fast hos mange kontorforskere, med en svært selektiv tilnærming. Vi tar debatten i DN

Behovskartlegging

Faktabasert undersøkelse i den enkelte organisasjon sikrer et godt underlag for kloke beslutninger.
Dette bør kartlegges:

  • Produktivitet og tidstyver på ulike arbeidsplasser
  • Tilstedeværelse på kontoret, for å finne den rette balansen mellom tilstedeværelse på kontor og hybrid hverdag.
  • Hvilken kontorløsning som er best egnet i vår organisasjon. Vurderes opp mot oppgaver og arbeidsmønster.

Hvorfor bør man gjøre en arbeidsplassundersøkelse? Fordi det er bedre å vite enn å tro!

——————————–

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 5. mars 2023

Les også debattinnlegget i Dagens Næringsliv 5. mars 2023:

Det kjipe, flotte kontoret