En av de mest iøynefallende resultatene fra Company Pulse undersøkelser etter Covid-19 pandemien, er en lenge varslet stilleromskrise.

30% av de som jobber i åpne og aktivitetsbaserte kontorlandskap, svarer at stillerommene ikke beskytter mot forstyrrende støy, mens tre av fem svarer at disse rommene er varierende eller dårlig utstyrt. Dessuten savner 15% tilgang til stillerom. Ifølge Company Pulse bidrar stilleromskrisen til lavere produktivitet.

Dette er alarmerende og peker på behovet for å minne om hensikten med stillerom, – som er å beskytte brukerne av stillerom og deres kolleger mot forstyrrende støy og unødvendige avbrytelser.

Som en hovedregel bør stillerommene tilby kvaliteter på linje med gode enekontorer, foruten at størrelsen kan krympes, fordi bruken til den enkelte ansatte bør være periodisk, f.eks. 1-2 timer i stillerom per kontordag.

 

Sammendrag av Company Pulse resultater fra ulike virksomheter:

 • 30 % av stillerommene beskytter ikke mot støy
  Blant de som jobber i åpne og aktivitetsbaserte landskap svarer 30 % at stillerommene ikke beskytter mot forstyrrende støy. Dette er særlig kritisk for de som jobber i store kontorlandskap. 
 • Tre av fem stillerom er varierende eller dårlig utstyrt
  Ansatte svarer at tre av fem stillerom er varierende eller dårlig utstyrt. De savner ekstern skjerm, god kontorstol og godt arbeidslys. Dersom stillerom skal fungere som arbeidsrom for periodevis bruk, må disse være godt utstyrt
 • En av ti mangler kontorutstyr – fører til lavere produktivitet
  En av ti mangler kontorutstyr på arbeidsplassen. De som mangler utstyr, har lavere produktivitet på arbeidsplassen. Hvorfor er det slik? En plausibel forklaring er at de ansatte som regel får det utstyret de ber om, men unngår å spørre om utstyr de burde hatt. Et eksempel er ansatte som har behov to eksterne skjermer for å jobbe effektivt, men fortsetter å jobbe med kun en skjerm.
 • Bedre inneklima hjemme enn på kontoret
  12 % svarer at de ikke er fornøyd med inneklimaet på kontoret, mens nær 100 % er fornøyd med inneklimaet på hjemmekontoret. Temperatur er det springende punktet. Inneklima på kontoret kan neppe matche hjemmekontoret, men det er viktig at kontoret ikke taper på alle punkter; – temperatur, luftkvalitet og arbeidslys.