Company Pulse – innsikt for gode og produktive arbeidsplasser

 Company Pulse hjelper deg og din bedrift med å skape gode og produktive arbeidsplasser. Vi prøver ikke å være best på alt, men vi har den beste metoden for å sikre en god og effektiv prosess.  Spør oss om arbeidsplass undersøkelse, kurs og rådgivning.

 

Vi hjelper deg og din bedrift med:

  • Forstudie og undersøkelser
  • Rådgivning
  • Kurs
  • Foredrag
  • Workshop

Vi ønsker å skape begeistring, basert på faglig metode og faktabasert underlag.

Medarbeidere som har gode arbeidsbetingelser er mer effektive
De som jobber effektivt trives bedre
De som trives gjør en bedre jobb
De som gjør en bedre jobb øker bedriftens produktivitet