Jan Kristian Karlsen

Jan Kristian er daglig leder og rådgiver i Company Pulse, gründer og forfatter. Utdanning innen IKT, organisasjonspsykologi og ledelse, markedsledelse, kommunikasjon, prosjektledelse og statistikk (BI), selvstudier i sosiologi og tretti års erfaring med rådgivning for bedrifter, undervisning, utviklingsprosjekter og forskning innen teknologistøttet fleksibilitet, hybrid hverdag og arbeidsplassundersøkelser.

Kontaktinformasjon

Telefon: 92 05 23 33
E-post: jan@companypulse.no

Jan Kristian Karlsen er allerede en av våre fremste eksperter i forhold til teknologistøttet fleksibilitet i arbeidssituasjonen.

Even Bolstad

Daglig leder, HR Norge

Jan Kristian Karlsen har en sjelden kompetanse: På den ene siden en lang og unik leder- og rådgivningserfaring fra flere firmaer som har vært i front når det gjelder ny kommunikasjonsteknologi og alternative arbeidsformer, og på den annen side evnen til å formidle disse erfaringene og drøfte dem ved hjelp av både forskning og praksiseksempler fra en rekke yrker.

Eirik J. Irgens

Professor i utdanningsledelse , NTNU

Eksempler kundeoppdrag:

  • Aibel, nytt hovedkontor i Asker.
  • Luftfartstilsynet, flytting fra Oslo til Bodø.
  • Handelsbanken, nytt hovedkontor i Oslo.
  • Kværner, nytt hovedkontor.
  • Norsk Sykepleierforbund, landsdekkende prosjekt arbeidsformer og kontor.
  • Norges Juristforbund, undersøkelser internt og blant medlemmene.
  • NAV, landsdekkende undersøkelser nye kontor.
  • Undervisningsbygg, Oslo Universitetssykehus, NAF, VNG, IF m.fl.

Forskning, utvikling og fagbøker:

Tid til arbeid-Tid til overs, tidstyver, teknologi og åpne landskap

Cappelen Damm Akademisk.

Hvor skal jeg sitte?
Om å lykkes i det mobile og fleksible arbeidslivet

Cappelen Damm Akademisk

Utvikling av nye målemetoder: Resulterte i arbeidsplassundersøkelsen Company Pulse Index™, støttet av Skattefunn.

Utvikling av metoder og verktøy for tilgjengelighetsstyring i fleksible organisasjoner: Verktøyene ble utviklet i samarbeid med Asiasoft i Sri Lanka. Støttet av NORAD, som uttalte: «påvist stor gjennomføringsevne, samarbeidsevne og verdiskapning på tvers av ulike kulturer».

Prosjektleder forskning: «Nye måter å tenke på – nye måter å jobbe på», publisert 2002. Samarbeidsprosjekt med Norsk Regnesentral. La grunnlaget for nye modeller for mobile og fleksible arbeidsplasser. Delfinansiert av Norges forskningsråd.

Kontakt oss

7 + 9 =

For å unngå spam må du klare å legge sammen det lille regnestykket for å bevise at du ikke er en robot! 🙂

Eller kontakt oss på telefon: 92 62 21 81