Jan Kristian er daglig leder og rådgiver i Company Pulse. Han har stor kunnskap om den fleksible arbeidsdagen, digitale arbeidsformer, effektive arbeidsplasser og nytt kontor. Jan Kristian har erfaring fra ulike bedrifter og organisasjoner, i in-og utland.  Jan Kristian har skrevet publikasjoner og bøker om temaene, blant annet «Tid til arbeid – Tid til overs, tidstyver, teknologi og åpne kontorlandskap».

Jan Kristian bidrar som rådgiver for bedrifter, med undervisning, kurs/work-shopsforedrag og kartlegging.