Jan Kristian Karlsen

Jan Kristian Karlsen. Daglig leder og rådgiver i Company Pulse, grûnder og forfatter. IT serviceingeniør, utdanning innen organisasjonspsykologi og ledelse, markedsledelse, kommunikasjon, prosjektledelse, statistikk (BI), selvstudier i sosiologi, samt realkompetanse; tretti års erfaring med rådgivning for bedrifter, undervisning, utviklingsprosjekter og empiriske studier innen teknologistøttet fleksibilitet og måleverktøy. Grunnlegger av Company Pulse og med-grunnlegger av Move AS

Kontaktinformasjon

Telefon: 92 05 23 33
E-post: jan@companypulse.no

Eksempler kundeoppdrag:

 • Aibel, nytt hovedkontor i Asker.
 • DSB, sammenslåing, nytt hovedkontor i Tønsberg.
 • Luftfartstilsynet, flytting fra Oslo til Bodø.
 • Handelsbanken, nytt hovedkontor i Oslo.
 • Kværner, nytt hovedkontor.
 • Norsk Sykepleierforbund, landsdekkende prosjekt arbeidsformer og kontor.
 • Norges Juristforbund, undersøkelser internt og blant medlemmene.
 • Norsk Journalistlag, nytt kontor.
 • VNG, nytt kontor og mye arbeidsformer i Oslo og Stavanger.
 • NAV, landsdekkende undersøkelser nye kontor.
 • Undervisningsbygg, Oslo Universitetssykehus, NAF, IF skadeforsikring m.fl.

Utvalg av utviklingsprosjekter, faglitteratur og forskning:

Tid til arbeid-Tid til overs, tidstyver, teknologi og åpne landskap

Cappelen Damm Akademisk.

Hvor skal jeg sitte?
Om å lykkes i det mobile og fleksible arbeidslivet

Cappelen Damm Akademisk

Utvikling av nye målemetoder: Resulterte i verktøyet Company Pulse Index™, støttet av Skattefunn.

Utvikling av metoder og verktøy for tilgjengelighetsstyring i fleksible organisasjoner: Verktøyene ble utviklet i samarbeid med selskapet Asiasoft i Sri Lanka. Støttet av NORAD, som uttalte: «påvist stor gjennomføringsevne, samarbeidsevne og verdiskapning på tvers av ulike kulturer».

Prosjektleder forskning: «Nye måter å tenke på – nye måter å jobbe på». Gjennomført i samarbeid med Norsk Regnesentral. La grunnlaget for nye modeller for mobile og fleksible arbeidsformer. Delfinansiert av Norges forskningsråd.

Kontakt oss

5 + 2 =

For å unngå spam må du klareå legge sammen det lille regnestykket for å bevise at du ikke er en robot! 🙂

Eller kontakt oss på telefon: 92 62 21 81