Oslo, Norge, 08.04.2014: Jan Kristian Karlsen i selskapet Company Pulse AS. Foto: Øyvind Elvsborg
Jan Kristian Karlsen er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Company Pulse AS. Han har stor kunnskap om den fleksible arbeidsdagen, om effektiv arbeidsdag og tidstyver, samt metoder for utvikling av gode arbeidsplasser, både i private og offentlige virksomheter i inn- og utland. Han har skrevet bøker om emnet, blant annet «Tid til arbeid – Tid til overs», tidstyver, teknologi og åpne kontorlandskap». Karlsen arbeider med forskning og metodiske undersøkelser innen temaet nye arbeidsformer og tidsbruksanalyser.

Jan Kristian bidrar også som rådgiver for bedrifter, med undervisning, kurs/«work-shops», foredrag og blogg.