Jan Kristian Karlsen

Kontakt Jan Kristian: +47 92 05 23 33 jan@companypulse.no

Jan Kristian er spesialrådgiver, forfatter og daglig leder i Company Pulse. Han har stor kunnskap om effektive arbeidsplasser, digitale arbeidsformer og nytt kontor. Jan Kristian har solid erfaring som rådgiver for bedrifter og organisasjoner, i in-og utland. Les om fagboken Tid til arbeid-Tid til overs .

Jan Kristian bidrar som rådgiver for bedrifter, kurs/work-shops og foredrag .

Sagt om Jan Kristian

«Jan Kristian Karlsen har en sjelden kompetanse: På den ene siden en lang og unik leder- og rådgivningserfaring fra flere firmaer som har vært i front når det gjelder ny kommunikasjonsteknologi og alternative arbeidsformer, og på den annen side evnen til å formidle disse erfaringene og drøfte dem ved hjelp av forskning og praksiseksempler fra en rekke yrker. Nå etter covid-19 har temaene blitt enda mer aktuelle:  Spørsmål rundt hjemmekontor, mobilitet, arbeidsplassutvikling, tilrettelegging og kommunikasjonsteknologi har blitt en realitet for svært mange, og det er viktig å utvikle og formidle kunnskap om hva nye arbeidsformer gjør med, og krever av, ledelse, samarbeid og beslutningsprosesser.

Eirik J. Irgens, professor i utdanningsledelse (NTNU) og professor i kunnskapsledelse (Handelshøykolen i Trondheim, HIST).

«Jan Kristian Karlsen fra Company Pulse bistår Juristforbundet med faktabaserte undersøkelser av arbeidsmønster, tidsbruk, tidstyver, møter og kontor. Målingene har vært avgjørende for oss for å oppnå økt produktivitet og optimale arbeidsplasser.  Company Pulse kjennetegnes ved solid statistisk metodegrunnlag og svært god kompetanse og erfaring på området. Gjennomføringen av og rapporteringen av undersøkelsene er effektiv og profesjonell, og kommunikasjonen med leverandøren har alltid vært svært god. 

Magne Skram Hegerberg, Generalsekretær Norges Juristforbund

Jan Kristian Karlsens bok Tid til arbeid-Tid til overs anbefales for ledere og tillitsvalgte, som er opptatt av å forme sin egen virkelighet i et arbeidsliv hvor praksis til enhver til ligger foran teori, lovgivning og avtaleverk.

Even Bolstad, HR Norge

Boken «Tid til arbeid – Tid til overs» viser til en rekke interessante og meget relevante undersøkelser og litteratur, både nasjonalt og internasjonalt. Hele temaet bør få en renessanse. Bruk av tiden og effektiv arbeidsdag har jo vært helt fraværende fra organisasjonsforskeres interessefelt i årtier. Derfor var et viktig at denne boken ble skrevet.

Donatella Maria De Paoli, Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI (avdeling Institutt for ledelse og organisasjon).

«Jan Kristian Karlsen er en av våre fremste eksperter innen mobile og fleksible arbeidsplasser.

Per Morten Hoff, tidl. generalsekretær i IKT Norge

%d bloggere like this: