Company Pulse ga oss verdifull hjelp i den innledende fasen av vår flytteprosess, med gode råd om hvordan flyttingen av NAFs hovedkontor kunne bli en del av en større endringsprosess.

NAF, Per Øyvind Olsen, Viseadministrerende direktør/CFO

Vi i NSF Medlems tjenesten fikk gode forklaringer på problemstillingene våre. Det aller viktigste er at vi ble mer bevisste på hvilke ting vi opplever forstyrrende, og utfordret på å se etter løsninger for å bedre dette.

NSF, Anne Julie Forester, Gruppeleder

Vi hadde god nytte av å få faktabasert kunnskap om Inneklima i organisasjonen. Company Pulse sin undersøkelse og gjennomføring, opplevdes som knirkefri og profesjonell.

NSF, Pål Kristen Rønnevig, Administrasjonssjef

Company Pulse rapport har gitt oss nyttig fakta om hvordan våre ansatte opplever sin arbeidsdag. Et viktig instrument i vår søken etter å skape en mer effektiv og god arbeidsdag.

Kværner, Tord Ekeland, Vice President Shared Services

Company Pulse kartlegging av arbeidsmønsteret har gitt oss et instrument til å utforme nye kontorløsninger. Faktabasert kunnskap gjør at vi slipper å måtte basere oss på antagelser, samtidig som at kartleggingen involverer organisasjonen i prosessen.

NAV, Bjørn Kvam, Project Manager

Gjennom Company Pulse fikk vi et godt faktaunderlag om våre arbeidsformer, kontormiljø og tidsbruk. Ved å involvere organisasjonen tett har dette gitt avgjørende innsikt i arbeidet med planlegging og utvikling av kontorlokaler for effektive arbeidsdager.

Sweco, Anders Vaule, Sr. Advisor HR

Company Pulse var nyttig på kort og lang sikt. På kort sikt hadde vi behov for en revitalisering av lokalene – og på lang sikt gav det oss nyttige innspill på hvordan vi kan utnytte lokalene bedre.

Undervisningsbygg Oslo, Anne Tveter Knoop, Department Manager

Company Pulse skaffet oss fakta om vårt arbeidsmiljø. Det ble til uvurderlig hjelp da vi planla de nye lokalene.

VNG, Tore Lybekk, Project Manager (Oslo and Stavanger)

Company Pulse er profesjonelle og kostnadseffektive. De viser både evne og vilje til meget god og målrettet kommunikasjon med kunden i alle faser. Deres rapport oppleves som meget nyttig ift å iverksette og drive frem gode og faktabaserte prosesser. Gjennomføring av selve undersøkelsen er også «knirkefri» og tillitsvekkende.

Delta, Torbjørn Brenna, Director of Personell and Operations

Vi stiller oss bak Delta sin uttalelse om Company Pulse.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Elisabeth Kristensen, Head of Secretariat

Company Pulse bidro med kartlegging av arbeidsdagen som ga oss svar på hvordan lokaler, teknologi og arbeidsmønster fungerte og hva vi burde fokusere på.

Oslo universitetssykehus, Ragnhild Westerby, Department Manager

Company Pulse rapport ga oss et faktagrunnlag og jobbe ut i fra og er akkurat det vi hadde behov for i videre arbeid med å sikre en effektiv arbeidsdag.

Boklink, Vivi-Charlotte Elton Owren. Adm. direktør

Ved å gjennomføre Company Pulse rapporten fikk vi dokumentasjon på hva folk var opptatt av, og hva vi skal jobbe videre med etter at vi har flyttet inn i nytt bygg.

Handelsbanken, Leif Gripsgaard, General Manager International Division

Company Pulse bistår med kartlegging, råd ved utforming av lokaler og tiltak ift. effektive arbeidsformer, samt å koordinere prosjektet etter de krav og kvalitetsnorm som NSF krever.

Norsk Sykepleierforbund, Jan Erik Nilsen, 2.nestleder

Sirius IT ønsket å få til mer representative lokaler, bedre fleksibilitet og en effektiv og god arbeidsdag for de ansatte. CP analyserte våre behov og tilførte kreative og kostnadseffektive løsninger til vår fulle tilfredshet.

Sirius IT Norge, Carsten Boje Møller, Vice President

Company Pulse bidro med kartlegging av arbeidsdagen som ga oss svar på hvordan lokaler, teknologi og arbeidsformer fungerte og hva vi burde fokusere på ved flytting til Vækerø. Vi kan anbefale Company Pulse som en seriøs og kunnskapsrik samarbeidspartner.

IF skadeforsikring, Trude Harneshaug, Head of Group Services Norway

Company Pulse ga oss faktakunnskap om våre arbeidsmønstre og reisemønstre, både før og etter flytting til Asker; – til et nybygg med mer åpne kontorlokaler og færre parkeringsplasser. Det var nyttig både i planleggingen og som oppfølging. Etter innflytting viste resultatene at den nye løsningen fungerte bra, og at arbeidstokkens bilreiser mellom hjem og jobb var betydelig redusert, uten at reisetiden økte. Det var nyttig å få dokumentert.

Aibel, Stig Jessen, Location Manager (Norway)