Kundereferanser | Company Pulse Index

Kværner
Tord Ekeland
Vice President Shared Services

Company Pulse rapport har gitt oss nyttig fakta om hvordan våre ansatte opplever sin arbeidsdag. Et viktig instrument i vår søken etter å skape en mer effektiv og god arbeidsdag.

Undervisningsbygg Oslo
Anne Tveter Knoop
Department Manager
 

Company Pulse var nyttig på kort og lang sikt. På kort sikt hadde vi behov for en revitalisering av lokalene – og på lang sikt gav det oss nyttige innspill på hvordan vi kan utnytte lokalene bedre.

Norges Juristforbund
Magne Skram Hegerberg
Generalsekretær

Company Pulse v/Jan Kristian Karlsen har bistått Juristforbundet over flere år med faktabaserte undersøkelser av arbeidsmønster, tidsbruk, tidstyver, møter og kontor. Vi har gjennomført tre målinger i Juristforbundets sekretariat og (snart) tre målinger for alle yrkesaktive medlemmer (ca 15.500). Målingene i sekretariatet har vært avgjørende for oss for å oppnå økt produktivitet og optimale kontorlokaler ifbm. relokalisering.  Undersøkelsene vi gjennomfører i medlemsmassen gir oss et unikt faktagrunnlag når det gjelder arbeidsplassutforming for jurister. Company Pulse kjennetegnes ved solid statistisk metodegrunnlag og svært god kompetanse og erfaring på området. Gjennomføringen av og rapporteringen av undersøkelsene er effektiv og profesjonell, og kommunikasjonen med leverandøren har alltid vært svært god. 

NAF
Per Øyvind Olsen
Viseadministrerende direktør/CF

Company Pulse ga oss verdifull hjelp i den innledende fasen av vår flytteprosess, med gode råd om hvordan flyttingen av NAFs hovedkontor kunne bli en del av en større endringsprosess

NAV
Bjørn Kvam
project manager

Company Pulse kartlegging av arbeidsmønsteret har gitt oss et instrument til å utforme nye kontorløsninger. Faktabasert kunnskap gjør at vi slipper å basere oss på antagelser, samtidig som deres kartlegging involverer organisasjonen på en god måte.

Norges Idrettsforbund
Pål Kristen Rønnevik
direktør for digitalisering og modernisering

Vi har god nytte av faktabasert kunnskap om våre arbeidsformer. Company Pulse sin undersøkelse og gjennomføring oppleves som profesjonell.

VNG
Tore Lybekk
Project Manager (Oslo and Stavanger)

Company Pulse skaffet oss fakta om vårt arbeidsmiljø. Det ble til uvurderlig hjelp da vi planla de nye lokalene. 

Aibel
Stig Jessen
Location Manager (Norway)

Company Pulse ga oss faktakunnskap om våre arbeidsmønstre og reisemønstre, både før og etter flytting til Asker; – til et nybygg med mer åpne kontorlokaler og færre parkeringsplasser. Det var nyttig både i planleggingen og som oppfølging. Etter innflytting viste resultatene at den nye løsningen fungerte bra, og at arbeidstokkens bilreiser mellom hjem og jobb var betydelig redusert, uten at reisetiden økte. Det var nyttig å få dokumentert.

Telenor Group
Randi Enebakk Due
Vice President and Head of Telenor Culture Programme

Company Pulse ga oss nyttige råd om arbeidsmetoder for effektivisering av våre møter. Dette har fremfor alt gjort oss mer bevisst på vår møtekultur

Oslo universitetssykehus
Ragnhild Westerby
Department Manager

Company Pulse bidro med kartlegging av arbeidsdagen som ga oss svar på hvordan lokaler, teknologi og arbeidsmønster fungerte og hva vi burde fokusere på.

Handelsbanken
Leif Gripsgaard
General
Manager International Division

Ved å gjennomføre Company Pulse rapporten fikk vi dokumentasjon på hva folk var opptatt av, og hva vi skal jobbe videre med etter at vi har flyttet inn i nytt bygg.

IF skadeforsikring
Trude Harneshaug
Head of Group Services Norway

Company Pulse bidro med kartlegging av arbeidsdagen som ga oss svar på hvordan lokaler, teknologi og arbeidsformer fungerte og hva vi burde fokusere på ved flytting til Vækerø. Vi kan anbefale Company Pulse som en seriøs og kunnskapsrik samarbeidspartner.

Company Pulse kan hjelpe din virksomhet med faktabasert kunnskap om hva som påvirker arbeidsmiljø og arbeidsmønster.