Spør oss om kundereferanser, her er noen eksempler:

«Company Pulse v/Jan Kristian Karlsen har bistått Juristforbundet over flere år med faktabaserte undersøkelser av arbeidsmønster, tidsbruk, tidstyver, møter og kontor. Vi har gjennomført tre målinger i Juristforbundets sekretariat og (snart) tre målinger for alle yrkesaktive medlemmer (ca 15.500). Målingene i sekretariatet har vært avgjørende for oss for å oppnå økt produktivitet og optimale kontorlokaler ifbm. relokalisering.  Undersøkelsene vi gjennomfører i medlemsmassen gir oss et unikt faktagrunnlag når det gjelder arbeidsplassutforming for jurister. Company Pulse kjennetegnes ved solid statistisk metodegrunnlag og svært god kompetanse og erfaring på området. Gjennomføringen av og rapporteringen av undersøkelsene er effektiv og profesjonell, og kommunikasjonen med leverandøren har alltid vært svært god. Magne Skram Hegerberg, Generalsekretær Norges Juristforbund

«Company Pulse ga oss verdifull hjelp i den innledende fasen av vår flytteprosess, med gode råd om hvordan flyttingen av NAFs hovedkontor kunne bli en del av en større endringsprosess
NAF, Per Øyvind Olsen,Viseadministrerende direktør/CFO

«Company Pulse kartlegging av arbeidsmønsteret har gitt oss et instrument til å utforme nye kontorløsninger. Faktabasert kunnskap gjør at vi slipper å basere oss på antagelser, samtidig som deres kartlegging involverer organisasjonen på en god måte.

NAV, Bjørn Kvam, project manager,

«Vi har god nytte av faktabasert kunnskap om våre arbeidsformer. Company Pulse sin undersøkelse og gjennomføring oppleves som profesjonell.

Norges Idrettsforbund, Pål Kristen Rønnevik, direktør for digitalisering og modernisering

«Company Pulse skaffet oss fakta om vårt arbeidsmiljø. Det ble til uvurderlig hjelp da vi planla de nye lokalene.

VNG, Tore Lybekk, Project Manager (Oslo and Stavanger)

«Company Pulse ga oss faktakunnskap om våre arbeidsmønstre og reisemønstre, både før og etter flytting til Asker; – til et nybygg med mer åpne kontorlokaler og færre parkeringsplasser. Det var nyttig både i planleggingen og som oppfølging. Etter innflytting viste resultatene at den nye løsningen fungerte bra, og at arbeidstokkens bilreiser mellom hjem og jobb var betydelig redusert, uten at reisetiden økte. Det var nyttig å få dokumentert
Aibel, Stig Jessen,Location Manager (Norway)

«Company Pulse ga oss nyttige råd om arbeidsmetoder for effektivisering av våre møter. Dette har fremfor alt gjort oss mer bevisst på vår møtekultur
Telenor Group, Randi Enebakk Due, Vice President and Head of Telenor Culture Programme