Company Pulse lederkurs

Kurs og foredrag

Koronapandemien har påført oss en ny arbeidshverdag. Det gjør noe med oss. Hvordan vi samhandler, produktivitet og balansen mellom arbeid og privatliv og hvordan vi bør forholde oss til hybridkontoret, ledelse og selvledelse.

Selvledelse i en digital og fleksibel hverdag
– økt bevissthet og praktiske tips

1-dags kurs

Kursets temaer: 

  • Den nye digitale og fleksible arbeidsdagen
  • Produktive og gode hverdager på hjemmekontor
  • Hvordan mestre den hybride arbeidshverdagen
  • Styre tilgjengelighet i digital og fleksibel arbeidshverdag
  • Hva bør en plan inneholde, for deg?

Ledelse i en digital og fleksibel hverdag
– to lærerike dager for ledergruppen

2-dagers kurs

Kursets temaer: 

  • Digitale og fleksible arbeidshverdager, hva forteller forskningen
  • Ledelse på avstand, problemstillinger og metoder for fjernledelse
  • Hvordan å lede digitale møter
  • Hvordan styre tilgjengelighet i digital og fleksibel arbeidshverdag
  • Hvordan å skape positiv ledelse under de nye forutsetningene

Hvem passer kurset for?  Kurset henvender seg til ledere med personalansvar som praktiserer fjernarbeid og ledelse på avstand i digital hverdag.

Læringsutbytte: Etter endt kurs vil du ha klarhet om hvordan du kan lede seg selv og dine medarbeidere i en digital og fleksibel hverdag. Hva bør en plan inneholde, for deg og for organisasjonen

Gjennomføring: Kurset går over to dager og vil variere mellom forelesninger, case-presentasjoner, diskusjon og gruppearbeid.

Våre foredrag, kurs og workshops er basert på forskning og undersøkelser i norsk, nordisk og internasjonalt arbeidsliv.

Spør oss om kurs og foredrag, tilpasset deres behov.

Kontakt oss

4 + 14 =

For å unngå spam må du klare å legge sammen det lille regnestykket for å bevise at du ikke er en robot! 🙂

Eller kontakt oss på telefon: 92 62 21 81