Når vi vet hvilken effekt vårt arbeidsmønster og arbeidsplassutformingen har for hvordan organisasjoner fungerer, er det behov for faktakunnskap om egen organisasjon. Fysisk observasjon og sensorer kan måle arealbruken, men det favner ikke vår arbeidshverdag og produktivitet.

Derfor anbefales spørreundersøkelser hvor de ansatte svarer på spørsmål om sitt arbeidsmønster. Det gir mer informasjon og bygger tillit i organisasjonen, heller enn å skape en følelse av overvåkning og kontroll.

Nyttige resultater fordrer imidlertid at undersøkelsen er faglig god. Professor Bård Kuvaas, Handelshøyskolen BI, vraker enhver undersøkelse som ikke er forskningsbasert. I boken Evidensbasert HR imøtegår Kuvaas argumenter av typen «skal bare brukes som utgangspunkt for diskusjon» og «skal kun være en temperaturmåling». Han skriver at undersøkelser som ikke er forskningsbaserte i beste fall er meningsløse og i verste fall er villedende.

Denne argumentasjonen holder ikke:

«skal bare brukes som utgangspunkt for diskusjon» og

«skal kun være en temperaturmåling»

Company Pulse Index™ gir deg og din bedrift faktabasert kunnskap om arbeidsplasser og arbeidsmønster. Gjennomføringen er enkel og effektiv. Undersøkelsen har blitt benyttet virksomheter siden 2009. I år er undersøkelsen blitt utvidet med flere spørsmål om kontor, kvaliteten på stillerom, inneklima og hjemmekontor.

 

Her er noe av spørsmålene undersøkelsen gir svar på:

  • Arbeidsmønster og tilstederapporter
  • Hvordan fungerer de ulike kontorarbeidsplassene
  • Hvordan fungerer hybrid arbeidshverdag
  • Tidsbruk, tidstyver og produktivitet
  • Møterom, stillerom og inneklima
  • Utstyr på kontor og hjemmekontor
  • Sammenligne resultater, se årsaker og sammenhenger – å finne beste praksis i egen bedrift.

Company Pulse Index™ er fleksibel og kan tilpasses deres behov. Gjennomføringen er enkel og effektiv. Resultatene kan sammenlignes med andre virksomheter, såkalt benchmarking.  

Ta kontakt for mer informasjon: info@companypulse.no T: 92622181