1. Kartlegg arbeidsmønsteret – få oversikt over tidstyvene på arbeidsplassen!
  2. Planlegg tiltak for å fjerne tidstyver og mål effekten
  3. Digitalisering er ledelsens ansvar, velg mest mulig uavhengige leverandører og mål effekten av digitale arbeidsformer
  4. Kutt gjerne kontorareal, men ha mest fokus på å styrke arbeidsformene. Det gir bedre utnyttelse av personalkostnadene gjennom økt produktivitet og trivsel.
  5. Kartlegg kontor og digitale arbeidsplasser – bruk medarbeiderundersøkelser som er forskningsbaserte og benytter anerkjent statistisk metode.