Det er i år 10 år siden Company Pulse startet med kartlegging av arbeidsmønstre i bedrifter, hele tiden basert på forskning og bruk av anerkjent statistisk metode. Jeg er stolt av å kunne opplyse om at vårt selskap, den 14 april, mottok Confirmit ACE Awards 2019 for «Best Use of Innovation in Customer or Employee Engagement». 

Konkurransen har vært internasjonal med land som Australia, Japan og USA på listen. Begrunnelsen er hvordan Company Pulse Index har tatt i bruk nye datainnsamlingteknikker, innovativ analyse og rapporter – som virkelig fungerer som katalysator for endring i organisasjoner.

Tilbakemeldinger fra våre kunder kan oppsummeres slik:

  • Analysen hjalp oss med å redusere kostnadene og øke trivselen blant de ansatte
  • Company Pulse Index ga oss et verdifullt underlag for arbeidsplassutforming
  • Analysen sikret en god og faktabasert involvering av de ansatte i flytteprosessen
  • Company Pulse Index gir oss verdifull innsikt ved utvikling av digitale arbeidsformer
  • Analysen hjalp oss å redusere utfordringer og tidstyver
  • Analysen var annerledes enn hva vi var vant til, men desto mer nyttig og tillitvekkende.

For mer informasjon om Confirmit ACE Awards:
https://www.confirmit.com/Company/News/press-release-voc-2019-ace-award-winners-j5a/

Mvh
Jan Kristian Karlsen
Daglig leder/CEO
Company Pulse