Kontoret er for viktig til å velge feil løsning – kartlegg eget arbeidsmønster.

Mens måten vi jobber på har endret seg fundamentalt under og etter Covid-19, har mange aspekter ved kontorer forblitt de samme. Gitt innvirkningen arbeidsmiljøet har på produktivitet og ansattes motivasjon og trivsel, må fysiske arbeidsområder utvikles for å møte behovene til dagens arbeidsstyrke.

Analyseselskapet Gartner fant at ansatte som er fornøyde med sitt fysiske arbeidsområde er 16 % mer produktive og 30 % mer fornøyde med sin arbeidsgiver enn konkurrentene. Gartner peker på at kontorene må være funksjonelle og understøtte personlig arbeid, sosialisering og læring.

Company Pulse arbeidsplassundersøkelser i norske virksomheter og organisasjoner viser omtrent det samme. Undersøkelser blant 17.500 jurister tilknyttet Norges juristforbund, og blant landets arkitekter, tilknyttet Arkitektenes fagforbund, illustrerer at det er store forskjeller. Resultatene viser at for majoriteten av jurister er enekontor beste og mest produktive arbeidsplass, mens for majoriteten av arkitekter fungerer kontorlandskap best. Helt forskjellige løsninger, kartlagt med samme arbeidsundersøkelse, som er basert på anerkjent statistisk metode.

Dette viser hvor viktig det er med faktabasert kunnskap før man går i gang med å om-innrede, bygge om eller flytte til nytt kontor. Dette viser også at det ikke finnes en fasit. Det er imidlertid noe de lærde fortsatt strides om.

I en kronikk DN 12 desember skriver Linda Lai, BI-professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, at kontorlandskap ikke fungerer for noen, hvor hun viser til den amerikanske organisasjonspsykologen Adam Grant, som anbefaler enekontor for alle.

Studiene er fra før Covid-19 pandemien og hybridkontoret, og er ikke fra Norge, hvor de fleste kontorlandskap er betydelig mindre i størrelse og med bedre plass til de ansatte, enn hva som er vanlig i USA, et land med over 330 millioner innbyggere. Lars Føyen Kinserdal, Akershus Eiendom, og Jan Kristian Karlsen, Company Pulse tar til motmæle i DN 14 desember – Mangelfullt om kontorlandskap

.