Undersøkelser viser gjennomgående at vi ønsker å jobbe på hjemmekontor. Den største fordelen er spart reise, dernest konsentrasjon om arbeidsoppgaver. Det er også produktivt, ifølge Company Pulse arbeidsplassundersøkelsen. Vi får mer arbeid gjort, på samme tid.

Opinions landsrepresentative undersøkelse fra desember 2022[1], viser at 64 prosent av de som har hjemmekontor, jobber hjemmefra 1-2 dager i uken. Dette samsvarer godt med Company Pulse tall. Imidlertid er det store forskjeller mellom bedrifter.

Hva som skjer over tid er interessant, og spesielt med tanke på hvor spesielt det var under pandemien. Med 2022 i sekken begynner det å danne seg et nytt arbeidsmønster. Imidlertid trengs flere målinger over tid før man kan snakke om trender, og det kan forventes store forskjeller mellom virksomheter. Noen vil lykkes med hybride arbeidsplasser, andre ikke. Les om fallgruvene.

“Etter hvert som hjemmekontor befester sin posisjon som en akseptert arbeidsplass inn i 2023, blir kontor paradoksalt nok kontoret viktigere. Framtidens kontor må være attraktivt å komme til. Det som er viktigst for folk er å treffe gode kolleger og få jobben gjort…. Og så god kaffe, selvfølgelig, sier Jan Kristian Karlsen i Company Pulse. 

=> Her kan du lese mer om Company Pulse arbeidsplassundersøkelse.

=> [1] https://opinion.no/2022/12/hjemmekontor-forblir-populaert/