Hjemmekontor revolusjonen under pandemien har forandret arbeidslivet. Den «nye normalen» er hybride arbeidsplasser. Men det ikke bare å hoppe i det.

Meningene er mange om hvordan det fungerer, også internt i en organisasjon. Derfor er det behov for objektiv kunnskap om arbeidsplassene i egen bedrift.

Undersøkelse for en ny tid

Arbeidsplass undersøkelse er et godt alternativ til tradisjonelle undersøkelser, og som en bonus – effektiv involvering av de ansatte. Ledelsen vil få verdifull og objektiv innsikt om hvordan arbeidsplassene fungerer. Dermed kan det legges en plan som også de ansatte tror på.

Undersøkelsen er web-basert og kan gjennomføres på 1-2 uker, det er både effektivt og nyttig. Å svare på spørsmålene tar ca. 5 minutter.

 

Noen av de tilbakemeldingene vi har fått:

«Arbeidsplasskartleggingen Company Pulse er faktabasert og hvor subjektiv synsing elimineres gjennom bruk av anerkjent statistisk metode og mest mulig objektive svaralternativer.


«Company Pulse skaffet oss fakta om vårt arbeidsmiljø. Det ble til uvurderlig hjelp da vi planla de nye lokalene.

 

«Gjennomføringen av Company Pulse undersøkelsen er profesjonell og knirkefri.

 

Relaterte artikler: