Klikk deg gjennom følgende TV-klipp fra debatten…

Nå blir kontoret viktig for produktivitet og sosialisering. Det betyr ikke at hjemmekontor har vært mislykket. Våre studier viser at produktiviteten har vært høy og trivselen god.

Imidlertid viser forskning at særlig unge og nyansatte har følt seg isolert under pandemien og savner fellesskapet på arbeidsplassen.

Den enkelte bedrift trenger faktabasert kunnskap om hvordan arbeidsplassene fungerer. Dette var også et tema på NRK Dagsnytt 18 i begynnelsen av februar.

NHOs direktør for arbeidsliv og tariff, Nina Melsom, hadde spurt medlemmene om hva de trodde. Ikke noe vondt om NHOs representant, men dette er et typisk eksempel på synsing om produktivitet.

Generalsekretær Magne Skram Hegerberg i Norges Juristforbund fortalte om resultater fra Company Pulse undersøkelsen blant landets jurister hvor de jobber best. Denne kunnskapen gjør at de slipper å synse om produktivitet og om hvilke arbeidsplasser som fungerer best for jurister.

 

Hele debattinnlegget (5 minutter) kan du se på NRK TV her.