Hva er hybridkontor?

I biologien betegner hybrid resultatet av en krysning mellom to ulike arter eller underarter. Hybridkontor blir gjerne oppfattet som krysning av kontor og hjemmekontor, men bør også dekke arbeid på reise og varianter av fjernarbeid og fjernkontor. Dette er viktig, fordi vekslingen mellom ulike steder er det som kjennetegner hybridkontor.

 

Eksperimentere eller faktakunnskap?

Eksperimentering med hybridkontor kan bli ressurskrevende og skape uro organisasjonen.  Jeg anbefaler å innhente faktakunnskap i den enkelte virksomhet. Men dette som grunnlag kan hybridkontoret utformes og utprøves.

Arbeidsplassundersøkelsen Company Pulse Index™ har påvist at produktiviteten på hybridkontor er god. Imidlertid er det store forskjeller. Mange sliter med at tidstyver stjeler arbeidstid, og fritid, i gjennomsnitt 1 time per dag.

 

De 5 største tidstyver på hybridkontor

  1. Avbrytelser fra andre personer
  2. Lite effektive møter
  3. Reiser (og køer) mellom kontor, hjemmekontor, fjernkontor
  4. Hjemmekontor uten skjerming og dårlig ergonomisk utstyr
  5. Brukeropplevde dataproblemer