Hjemmekontor og annet fjernarbeid er attraktivt. Dessuten viser våre målinger at det er produktivt, fordi avbrytelsene er færre og man får konsentrert seg bedre om arbeidsoppgavene.

Spørsmålet er derfor ikke om vi bør jobbe hybrid fremover, men hvordan oppnå fordelene og unngå fallgruvene i den enkelte virksomhet.

 

Disse fallgruvene må du unngå ved hybrid kontor

  1. Mye fjernarbeid og lite nærkontakt – som på sikt får store og negative konsekvenser for arbeidsmiljø og fellesskapsfølelsen.
  2. Differensiere tildeling av fjernarbeid i organisasjonen, basert på hva den enkelte leder føler vil fungere.
  3. Ha ulike rutiner på kontor og hjemme.
  4. Utforme kontorer uten uformelle møteplasser.
  5. La være å gjennomføre faktabasert kartlegging av hvordan ulike arbeidsplasser fungerer – og heller stole på magefølelsen.