En varslet stilleromskrise

En varslet stilleromskrise

En av de mest iøynefallende resultatene fra Company Pulse undersøkelser etter Covid-19 pandemien, er en lenge varslet stilleromskrise. 30% av de som jobber i åpne og aktivitetsbaserte kontorlandskap, svarer at stillerommene ikke beskytter mot forstyrrende støy, mens...