Vi introduserer et sertifiseringsprogram for arbeidsplassundersøkelsen Company Pulse Index™ for å kvalitetssikre brukernes kompetanse og bruksområde for undersøkelelsen.

Eksisterende brukere vil etter en gjennomgang med påfyll av kunnskap om metode og bruk av verktøyet, bli sertifisert.

Nye brukere sertifiseres gjennom opplæring og kjennskap til statistisk metode i undersøkelsen. Sertifiserte bedrifter kan bruke utmerkelsene som en anerkjennelse for deres kompetanse, samt fri tilgang til opplæring og support.