Hjemmekontor fungerer utmerket for de fleste av oss. Men finnes det en bakside av hjemmekontorgullmedaljen?

Under pandemien har vi kartlagt tusenvis av arbeidsplasser, opptil flere ganger. Hjemmekontor øker vår produktivitet. Flere får jobben gjort, til tross for at det jobbes i snitt femten minutter mindre per virkedag. Altså mer arbeid gjort og mer tid til overs. Trivselen er stor på hjemmekontoret, og spart reise til jobben verdsettes aller høyest. Dermed blir det enda mer tid til overs. Miljøvennlig er det også.

Men, og det er et stort MEN. Vi savner kolleger og andre folk. Vi er sosiale dyr, nemlig. Det viser seg også at vi over tid har lett for å sammenblande arbeid og privatliv på hjemmekontoret. Privatlivet skygger for jobben, mens det før pandemien var motsatt, work-life ubalanse i favør jobben.

 

Postkorona kontoret bør planlegges nå

Hver enkelt bedrift har sin egen puls. Involvere de ansatte med en faglig god undersøkelse. Hvorfor?  – fordi det er bedre å vite enn å tro! Company Pulse Index gir deg verdifull faktakunnskap og sikrer en god og effektiv involvering av de ansatte. Dermed kan du som leder trygt legge en plan for framtidens arbeidsplasser, som de ansatte og omverdenen vil nikke anerkjennende til. Senere kan du måle gevinstene og trygt justere kursen, dersom det er behov for det. Vi anbefaler to målinger før tiltak iverksettes. En tredje måling gir trendoversikt.

Ta kontakt med oss
for et uforpliktende møte! 
Info@companypulse.no

Postkorona kontoret bør planlegges nå, nettopp for å oppnå fordelene og unngå fallgruvene med hjemmekontor og kontor. Her er fire spørsmål det er viktig å finne gode svar på:

  1. Hvor mye bør vi jobbe hjemme, på reise og andre steder, som i arbeidsmiljøloven og i faglitteraturen benevnes som fjernarbeid?
  2. Hvor ofte bør vi møtes på kontoret, for å sikre det sosiale og faglige miljøet i virksomheten?
  3. Hvordan bruke fleksibilitet og mobilitet til å være oppsøkende, dvs. på farten ute hos viktige relasjoner?
  4. Sist med ikke minst. Hvordan jobber vi i dag, hvor er tidstyvene og hvilken arbeidsplassutforming fungerer best for å skape gode og produktive arbeidshverdager i vår organisasjon?