Tre uker før pandemien rammet oss og myndighetene oppfordret til bruk av hjemmekontor, spådde jeg hjemmekontor boom. Ikke fordi jeg trodde myndighetene kom med oppfordring om hjemmekontor, som senere ble skjerpet til påbud, men fordi vår forskning gjennom flere år hadde vist store produktivitetsgevinster. Dermed var det for meg ganske opplagt at hjemmekontoret skulle får sitt store gjennombrudd.

Company Pulse undersøkelser blant 2000 deltakere, hadde vist at hjemmekontor var mer produktivt enn å jobbe på kontoret. De som jobbet hjemmefra fikk jobben gjort, uten å jobbe mer. De jobbet faktisk femten minutter mindre per dag. Sammenligningen er mulig fordi mange også har jobbet på kontoret under pandemien, i gjennomsnitt èn dag per uke.

Vi fant tre årsaker til økt produktivitet på hjemmekontor:

  • Ro til å få jobben gjort, mindre tidstyver
  • Mer effektive møter
  • Spart reisetid

Postkorona bør planlegges nå

Her er fire viktige spørsmål å finne svar på:

  • Hvor mye bør vi jobbe hjemme, på reise og andre steder, som i arbeidsmiljøloven og i faglitteraturen benevnes som fjernarbeid?
  • Hvor ofte bør vi møtes på kontoret, for å sikre det sosiale og faglige miljøet i virksomheten?
  • Hvordan bruke fleksibilitet og mobilitet til å være oppsøkende, dvs. på farten ute hos viktige relasjoner, og unngå «gjemmekontor-fella»?
  • Hvordan skape økt produktivitet på hjemmekontor, kontor, i møter og på reise?

Hver enkelt bedrift har sin egen puls. Jeg anbefaler sterkt å unngå synsing. Det er bedre å vite enn å tro. Mange virksomheter har i ettertid vist seg å ta feil beslutninger for hvordan de skal utvikle fremtidens arbeidsplasser hos seg. Konsekvensene er blant annet feil fordeling av landskapskontor, møterom, stillerom og sosiale soner som igjen påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. En Company Pulse Index arbeidsplassundersøkelse gir virksomheten verdifull kunnskap om disse spørsmålene, og ledelsen kan ta beslutninger basert på fakta.