Facsimile fra Aftenposten med illustrasjonsbilde mann som er en lenestol.

Debattinnlegg til Aftenposten 21. juni, skrevet av: 
Magne Skram Hegerberg Generalsekretær, Norges Juristforbund, 
Håvard Holm President, Norges Juristforbund, 
Jan Kristian Karlsen Daglig leder, Company Pulse. 

Aftenposten-journalist Mina Hauge Nærlands kommentar-artikkel «Hjemme alene-festen er slutt» i Aftenposten 4. juni er forunderlig lesning (https://lnkd.in/ed_fHR8E). Det levnes ingen tvil om budskapet: Hjemmekontor er avslappende for arbeidstageren, en fest som må ta slutt. Kommentaren bygger på at noen arbeidsgivere er skeptiske til hjemmekontor. Det holder ikke.

Nærland refererer til en Deutsche Bank-rapport. Den viser at det er målt produktivitetsøkninger på hjemmekontor, men at det i stor grad skyldes at ansatte jobber mer, i gjennomsnitt nær 50 minutter pr. dag. Det er oppsiktsvekkende mye.

Hvordan denne arbeidstiden er kartlagt, er imidlertid uklart. Og selv om tidsbruksstudiene har anvendt anerkjent statistisk metode, kan resultatene likevel ikke gjøres gjeldende for norsk arbeidsliv. Slike kartlegginger må skje i Norge, i vårt land og vårt arbeidsliv. Fordi: Sammenlignet med Tyskland preges norsk arbeidsliv av desentraliserte beslutninger, mer tillitsbasert ledelse og arbeidstagere som evner å jobbe selvstendig. Dessuten er vi i teten når det gjelder teknologivilkår. Og sannelig har vi også mer plass og bedre arbeidsvilkår hjemme.

En fest – også for arbeidsgiverne

Én ting har Nærland rett i: Hjemmekontor er en fest – men vel så mye for arbeidsgiverne, og spesielt der hjemmekontor kombineres med kontor, såkalt hybrid hverdag. Uten hjemmekontor under pandemien ville store deler av økonomien falt i grus. Takket være teknologien og en omstillingsdyktig arbeidsstokk ble jobben gjort hjemme, inkludert digital samhandling, møter og undervisning.
Samtidig sparte arbeidsgiverne betydelige millioner kroner på innstilte forretningsreiser.

Færre avbrytelser, mindre støy

Norges Juristforbund og Company Pulse har kartlagt arbeidsmønsteret til tusenvis av yrkesaktive jurister og advokater både før, under og etter pandemien.

Vi finner at produktiviteten på hjemmekontor er meget god. Spesielt god er den for seniorer. Hovedårsaken er færre avbrytelser, mindre støy og færre dataproblemer. Det frigjør arbeidstid og gjør at juristene blir mer à jour. De jobber heller ikke mer, snarere litt mindre.

Den store majoriteten av juristene rapporterer også om god balanse mellom arbeid og privatliv, og det jo også bra for arbeidsgiverne, som vi antar ønsker å tiltrekke, beholde og utvikle attraktive kunnskapsmedarbeidere.

Den største ulempen under pandemien, ifølge juristene, er at mange savner fellesskapet på arbeidsplassen. Det er jo også bra, for da vil de tilbake til kontoret, som blir en enda viktigere møteplass i den nye hybride hverdagen.