Arbeidsplassen er viktig for produktivitet. Company Pulse kartlegging blant landets omlag 15.000 jurister, under pandemien, har påvist at jurister er mer produktive på hjemmekontor. Se resultatene fra undersøkelsen

Fakta om prosjektet: Norges Juristforbund er prosjekteier. Company Pulse bistår med kartlegging, analysearbeid og rådivning. Det vil gjennomføres tre kartlegginger blant medlemmene; – før (2019), under (2020) og etter koronapandemien. Dette gir unik innsikt om hvordan de ulike arbeidsplassene fungerer, og dermed kan det gis kvalifiserte råd for fremtidens arbeidsplasser. Trolig bør det finnes fram til en variert løsning, tilpasset ulike grupper juristert. Målet er å skape gode og produktive arbeidshverdager.

Faktabasertkunnskap om juristenes arbeidsmønster og hva som er egnet arbeidsplasskonsept, gir innsikt tidsbruk, tidstyver på arbeidsplassene, fleksibel arbeidsdag, møtevirksomhet, reisevirksomhet, bruk av datautstyr, digital samhandling og møteeffektivitet. , Til dette benyttes verktøyet Company Pulse Index™. Analysen er forskningsbasert og benytter anerkjent statistisk metode. Undersøkelsen er web-basert, som sikrer en effektiv og god gjennomføring.

Magne Skram Hegerberg, Generalsekretær i Norges Juristforbund er prosjekteier for arbeidsplass prosjektet blant landets jurister / medlemmer.

Jan Kristian Karlsen, Daglig leder i Company Pulse er spesialrådgiver for Norges Juristforbund og arbeidsplass prosjektet.

Ta kontakt for mer informasjon: msh@juristforbundet.no eller jan@companypulse.no. Du kan fylle ut skjema nedenfor.