De fleste virksomheter gjennomfører medarbeiderundersøkelser med regelmessig mellomrom. Pandemien forandret arbeidslivet, og den tradisjonelle medarbeiderundersøkelsen går ut på dato. Den «nye normalen» er at fleksible arbeidsplasser (også kalt hybridkontor) må inkluderes i undersøkelsen. Virksomheten må utforme en ny arbeidsplass strategi, hvor det er behov for mest mulig objektiv kunnskap om kontor, hjemmekontor og mobilt kontor. Ledere og medarbeidere må mestre fleksible arbeidsformer, som er noe ganske annet enn tradisjonell organisering.

Typisk for tradisjonelle medarbeiderundersøkelser er at det stilles spørsmål om subjektive forhold, som gjerne tolkes ulikt av de ansatte. Resultatene blir vanskelig å tolke, påkaller vage refleksjoner og flere runder med diskusjoner.

Ny medarbeiderundersøkelse for en ny tid

Arbeidsmønster undersøkelse er et godt alternativ til tradisjonelle medarbeiderundersøkelser. Bruk av anerkjent statistisk metode og en mer objektiv tilnærming i undersøkelsen og faktakunnskap. Her vil både arbeidsgiver og medarbeidere få verdifull innsikt om hvilke faktorer som påvirker trivsel og produktivitet, gode refleksjoner og en omforent organisasjon. Plattformen for en trygg videreutvikling av arbeidsplassene er satt. Som en bonus vil arbeidsmønsterundersøkelsen medføre en mer effektiv involvering av de ansatte enn tradisjonelle medarbeiderundersøkelser.

«Arbeidsplasskartlegging med Company Pulse Index er en faktabasert og objektiv undersøkelse hvor subjektiv synsing elimineres gjennom bruk av anerkjent statistisk metode og mest mulig objektive svaralternativer.

Prøv arbeidsmønsterundersøkelsen, istedenfor, eller som et supplement til den tradisjonelle medarbeiderundersøkelsen. 

Her kan du lese mer om Company Pulse Index undersøkelsen og uttalelser fra kunder.