Fagbøker

av Jan Kristian Karlsen

 

tid til arbeid bilde

Tid til arbeid – tid til overs
Tidstyver, teknologi og åpne kontorlandskap
Jan Kristian Karlsen
Utgivelsesår: 2015

Tid til arbeid – tid til overs belyser forfatteren viktige forhold som fremmer og hemmer produktivitet i kunnskapsorganisasjoner. Fremstillingen er basert på internasjonal og nasjonal forskning og analyse, og på forfatterens erfaring og tallmateriale.

Endelig noen som setter fokus på å skape mer effektive arbeidsdager: Jan Kristian Karlsen er en av våre fremste eksperter innen mobile og fleksible arbeidsformer. I boken fokuserer han på hvordan skape mer effektive arbeidsdager. Spørsmål som i seg selv burde få både ansatte og arbeidsgivere til å hive seg over problemstillingen. I dag setter arkitekter i alt for stor grad premissene for hvordan vi jobber og er organisert på jobben – det kaller forfatteren overdreven arkitektoptimisme.
Per Morten Hoff, generalsekretær IKT Norge
Boken «Tid til arbeid – Tid til overs» viser til en rekke interessante og meget relevante undersøkelser og litteratur, både nasjonalt og internasjonalt. Hele temaet bør få en renessanse. Bruk av tiden og effektiv arbeidsdag har jo vært helt fraværende fra organisasjonsforskeres interessefelt i årtier. Derfor viktig at denne boken ble skrevet.

Donatella Maria De Paoli, Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI (Avdeling Institutt for ledelse og organisasjon).

hvor skal jeg sitte bilde

Hvor skal jeg sitte?
Om å lykkes i det mobile arbeidslivet
Jan Kristian Karlsen og Marius Langseth

Utgivelsesår: 2003/2005 (utgave 2)

I Hvor skal jeg sitte? beskriver forfatterne hvordan man skaper kundenærhet, kunnskaps deling og innovasjon i et mobilt arbeidsliv. Å endre arbeidsform krever mer enn ny teknologi og kontorlokaler: Det starter med å tenke på nye måter. For at endring skal skje i praksis, må tankene omsettes i handlinger. Denne boken gir deg som leder eller medarbeider oppskriften på hva du skal fokusere på, og hvordan du skal lykkes i å ta ut gevinstene: bedre lønnsomhet og mer motiverte medarbeidere. Boken er oppdatert når det gjelder praktiske erfaringer med metoder og utviklingen av ny teknologi.

 

Telefon: 920 52 333
E-post: jan@companypulse.no