Publikasjoner

av Jan Kristian Karlsen

 

Utviklingsprosjekt – SySeye, applikasjon for tilgjengelighetsstyring i en mobil og fleksibel arbeidshverdag. Norad støttet prosjekt, Asiasoft – Colombo, Sri Lanka (2003-2006).

Forskning innen mobilt arbeid og fleksible arbeidsformer: «Nye måter å tenke på – Nye måter å jobbe på» (1998-2001, publisert april 2002). Et samarbeid med Norsk regnesentral. Prosjektet ble delfinansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet studerte arbeidsdagen i ti private og offentlige store og mellomstore virksomheter.

Prosjektets hovedmål:

-Finne ulike mobile brukergrupper (definere og tallfeste mobilitetsgrupper)
-Finne effekter/gevinster av mobilt arbeid (og hva som kreves for å oppnå gevinster)
-«Dagens teknologiprinsipper er hentet fra stasjonær IT» (utvikle nye mobile konsepter og produkter)

Telefon: 920 52 333
E-post: jan@companypulse.no