Fakta om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført av Company Pulse i perioden 15. mai til 15 juni 2020. Målgruppe/utvalg var et tilfeldig utvalg av ledere og medarbeidere i norske kontorbaserte virksomheter, offentlige og private. Antall respondenter = 1882. Hensikten med undersøkelsen er få kartlagt omfanget av hjemmekontor, herunder tidsbruk, opplevd effektivitet, samt opplevde fordeler og ulemper med hjemmekontor.

Konklusjon: Resultater fra undersøkelsen viser at hjemmekontor passer for mange, men ikke alle. Imidlertid finner vi grunn til å anbefale betydelig mer bruk av hjemmekontor i fremtiden. To til tre dager i uken kan være et godt utgangspunkt å jobbe ut ifra i den enkelte virksomhet. Men før du og din virksomhet gjør dette, anbefaler vi å gjennomføre en faglig kartlegging i egen virksomhet og derigjennom få faktakunnskap om arbeidsmønsteret. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

Sammendrag av resultater: Nær halvparten oppgir at spart reisetid er største fordel med å jobbe hjemme. Tretti prosent svarte at god konsentrasjon om arbeidsoppgaver er største fordel, mens tyve prosent svarte at god balanse mellom arbeid og privatliv er største fordel. Kun fem prosent svarte at de har opplevd problemer med avbrytelser og støy på hjemmekontoret. Årsakene finner vi i forholdene i hjemmet, teknologibetingelser, kompetanse og personlige forhold, som ansvar for barn. 44 % svarte at ikke har en tilrettelagt arbeidsplass i hjemmet, Det mangler bl.a ekstern dataskjerm og justerbar kontorstol.

Halvparten svarte at det er lite eller ingen forskjell på egen produktivitet hvorvidt de jobber hjemme eller på kontorarbeidsplassen. Fire av ti svarte at de er mer effektive hjemme enn på kontoret, mens om lag ti prosent svarte at de er mer produktive på kontoret.

For objektiv måling av tidsbruk og effektivitet på hjemmekontor, og å sammenligne med arbeid på kontoret, benyttes Company Pulse Index – arbeidsmønster undersøkelsen.

Ta kontakt for mer informasjon om hjemmekontor undersøkelsen: Epost: info@companypulse.no T: 92 62 21 81

Se webcast (Ca. 8 minutter): Hvordan lykkes på ditt hjemmekontor