Skal du tilbake til kontoret etter pandemien, eller fortsette å jobbe hjemme? Svaret er antagelig en god kombinasjon. Her er rådene for gode og produktive hverdager på hjemmekontor og kontor, basert på forskning og data fra våre arbeidsplassundersøkelser i norske virksomheter:

5 råd for hjemmekontor

 1. Sørg for god ergonomi på hjemmekontor. Skjerming mot støy og avbrytelser, ekstern dataskjerm, mus og kontorstol. God ergonomi forebygger kroppslig og mental slitasje og fremmer produktivitet.
 2. Planlegg arbeidsdagen, dagen før.
 3. Ta pauser, pauser lønner seg. Reis deg opp fra arbeidsplassen, gå en tur
 4. Fjernarbeid krever god styring av din tilgjengelighet. Bruk Outlook på riktig måte i samråd med arbeidsgiver, sett av tid i kalenderen til dine oppgaver.
 5. Unngå (for) mye sammenblanding av arbeid og privatliv. Vær tydelig og sett grenser for deg selv og dine omgivelser.

  5 råd for kontor

  1. Vær sosial, men unngå å avbryte andre unødvendig. Avbrytelser er største tidstyv i norsk arbeidsliv.
  2. Jobber du i åpne eller aktivitetsbaserte landskap, bruk «stillerom og stillesoner» ved behov for konsentrasjon.
  3. Gjør en oppgave av gangen, multitasking lønner seg sjelden.
  4. Kommunisere ved bruk av ulike kommunikasjonskanaler, og bruk gjerne videokommunikasjon. Unngå mye epost, som er en stor tidstyv.
  5. Reis til kontoret for sosial og faglig kontakt med kolleger og andre. Å bli hjemme sparer deg for reiser, tid og kostnader, og reduserer belastningen på miljø og infrastruktur (unntatt sykkel og fotreiser).