Hjemmekontor-revolusjonen har forandret lederrollen. Antagelig for alltid. Denne nye arbeidsdagen gjør noe med oss. Hvordan vi samhandler, vår trivsel og produktivitet, og hvordan vi må lede medarbeidere når hverdagen har blitt fleksibel og digitalisert.

Vi tilbyr kurs for ledergrupper, ansikt til ansikt, fordi forskning har vist at vi lærer best ved å møtes på «gamlemåten». Vi blir mer stimulert, og det er sosialt å lære i team.  

Du lærer å styre tiden, fjerne tidstyver, effektivisere digitale møter, styre tilgjengelighet og om ledelse i den nye hybride hverdagen. Kurset henvender seg til ledergrupper som praktiserer fjernarbeid og ledelse på avstand (fjernledelse).

Sett av to unike dager til det populære kurset Ledelse i en digital og fleksibel hverdag.

Kursets temaer: 

  • Den nye hybride arbeidsdagen, hva forteller forskningen
  • Produktive og gode arbeidshverdager på hjemmekontor
  • Situasjonsbestemt ledelse på hybridkontoret
  • Gode og effektive digitale møter (Teams, Zoom etc.)
  • Styre tilgjengelighet og kommunikasjon i digital og fleksibel hverdag,  
  • Hva bør en plan inneholde, for deg og for organisasjonen

Fagansvarlig veileder: Jan Kristian Karlsen er rådgiver, forfatter og daglig leder i Company Pulse. Han lang erfaring med å hjelpe ledere- og team med å beherske den nye arbeidshverdagen. Han er aktiv som veileder og rådgiver for private og offentlige virksomheter. Jan Kristian bruker sin verktøykasse fra roller innen teknologi, ledelse, HR og konsulentvirksomhet til å møte medarbeiderne der de er, og ta de med på en spennende reise mot mer effektive og fleksible arbeidshverdager.