Personvern

I denne personvernerklæringen gir vi deg som besøkende og bruker av websiden http://www.companypulse.no informasjon om hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger og bruker-rettigheter.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner. Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens §18,1.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Company Pulse AS er ansvarlig for personopplysninger som behandles ved å besøke nettsiden http://www.companypulse.no

Besøk på http://www.companypulse.no

http://www.companypulse.no er generell webside for Company Pulse AS. I henhold til personopplysningslovens §19 og ekomloven §2-7b, så opplyser vi om at vi benytter analyse verktøyet google analytics på vår hjemmeside.

Hva kan samles og hva er formålet?

Ved kontakt via Companypulse.no eller via andre kommunikasjonskanaler, kan Behandlingsansvarlig registrere personinformasjon. Personinformasjon kan inneholde navn, e-postadresse og annen informasjon, slik at vi i Company Pulse blir i stand til å respondere på henvendelser, dersom du ønsker det. Ved påmelding til våre arrangementer registreres navn, kontaktinformasjon og hvis du ønsker det – dine personlige preferanser relatert til gjennomføring, f.eks. ønske om glutenfri mat el. andre behov/preferanser.

Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er knyttet til å fullføre en avtale med deg eller dere, forhandlinger eller nødvendige forberedelser for å inngå en kontrakt, eller det er i vårt selskaps interesse å imøtekomme eller å forbedre samarbeid og leveranser. Skulle disse prosessene kreve ytterligere innhenting av personopplysninger, så skal vi be om ditt samtykke.

Kundebehandling, leverandøroppfølging og partnere

Company Pulse AS behandler forretningsrelaterte data om kunder, leverandører og partnere og deres ansatte for å kunne supportere og betjene våre kunder, leverandører og partnere med våre tjenester og produkter, samt sikre våre daglige drift, opprettholde nødvendige sikkerhetsnivå og ivareta våre forretningsinteresser, samt forvalte de ansattes krav og interesser, jfr. personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Det lovlige grunnlaget for denne behandlingen av disse personopplysningene er å ivareta Company Pulse AS legitime forretningsinteresser, sikre god kunde-, leverandør- og partner behandling og oppfylle kontraktsmessige forpliktelser slik det er beskrevet i personopplysningslovens §8 a) b) og f) samt at det i noen tilfeller vil være basert på samtykke fra den enkelte registrerte.

Når du registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev

For tidligere registrerte deltagere på nyhetsbrev, og når du registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev vil vi registrere din e-postadresse for å kunne sende deg nyhetsbrevet du forespør. Formålet med nyhetsbrevet er å meddele deg nyheter, spesielle tilbud og faglige arrangement. Ved å registrere deg gir du oss ditt samtykke til å registrere e-postadressen din til dette formålet. Det er vårt juridiske grunnlag. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å følge prosedyren som er beskrevet nederst i alle våre nyhetsbrev.

Rettslige forpliktelser

Company Pulse AS kan og er lovpålagt å behandle personopplysninger i forbindelse med å dokumentere etterlevelse av forpliktelser i relasjon til skatt, regnskap eller juridiske prosesser. Behandlingsgrunnlaget er Company Pulse AS juridiske forpliktelser og legitime interesser i å unngå, utøvelse av, eller forsvar av rettslige krav.

Søknad på stilling

Ved søknad på stilling hos Company Pulse, samler vi typisk inn CV og søknadstekst, og derved informasjon om tidligere arbeidsforhold, lengde, stillingskategori, stillingsbrøk (fulltid/deltid), ansvarsområde mv.

Dersom vi vurderer ansettelse på bakgrunn av søknaden din, ønsker vi samtykke fra deg til å gjøre en bakgrunnssjekk – først da vurderer vi annen informasjon i tillegg til det du har gitt oss. Dette er typisk informasjon om deg som vi finner i offentlig tilgjengelige kilder, får fra referansene dine eller dersom vi foretar en bakgrunnssjekk via tredjepart. Det foretas ingen profilering eller fullt ut automatiserte behandlinger av dine opplysninger.

For kandidater som ikke går videre til ansettelse, så slettes CV og søknad når det er gjort ansettelse i stillingen det er søkt på. Hvis vi ønsker å beholde CV og søknad så vil vi spesifikt be om samtykke for dette, og disse vil da bli lagret i våre interne arkivsystemer for vurdering opp imot andre relevante stillinger som måtte bli aktuelle på et senere tidspunkt.

Deling av personopplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjepart med mindre det er nødvendig for å oppfylle nødvendig tjeneste eller leveranse. Vi vil ikke dele mer personopplysninger enn det som er nødvendig for å oppfylle tjenesten eller leveransen. Videre kan Company Pulse AS dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter eller myndigheter dersom det kreves av loven.

Company Pulse AS vil ikke overføre personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger, med mindre hensiktsmessige garantier oppstår eller overføringen foregår ellers i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

Sikring av IT systemer

Våre IT-løsninger er satt sammen av systemer vi har i vårt eget datasenter, samt i skyløsninger.

Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder og tiltak, som blant annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygninger, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt personell og underleverandører, herunder sikkerhetstiltak som er nedfelt i GDPR artikkel 32. All informasjon om deg oppbevares innenfor EU/EØS området og nødvendige databehandleravtaler og taushetserklæringer er på plass med våre underleverandører og samarbeidspartnere.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på hjemmesiden vår, http://www.companypulse.no

Innsyn, korreksjon, sletting og supplering av opplysninger

Du har rett til, og dersom du ønsker innsyn i, å korrigere eller å slette opplysninger vi har om deg. Vær oppmerksom på at innsyn eller sletting kan være begrenset på grunn av lovpålagte krav til oss, for eksempel som følge av regnskapsloven og bokføringsloven, eller dersom det kan gå på bekostning av andre personers personvernrettigheter.

Klage på behandling av opplysninger

Du kan alltid klage på vår behandling av dine personopplysninger til oss, eller til Datatilsynet. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å først ta kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser, oppklare mulige misforståelser og rette opp eventuelle feil.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter eller klage på behandlingen vi gjør av opplysningene dine.

Ta gjerne kontakt for spørsmål på T: 92622181 eller info@companypulse.no
Daglig leder i Company Pulse AS: Jan Kristian Karlsen

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Company Pulse AS nettside er etablert i samsvar med norsk lovgivning, og verneting er Oslo, med eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist som oppstår som følge av din bruk av denne nettsiden.