Rettigheter og Metode

Company Pulse har alle rettigheter og bruksrett til verktøy og metoder tilknyttet leveransen.

Company Pulse og partner/kunde skal bevare taushet om alle konfidensielle opplysninger om personer og andre opplysninger som kan skade en av partene, herunder om innhold i verktøy og metoder. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av Company Pulse analyse.

Company Pulse Index – metode og gjennomføring:
Company Pulse undersøkelsen web-basert spørreskjema. Det er enkle og stort sett objektive svaralternativer med referanse til reelle arbeidsdager, som er anbefalt metode i slike medarbeiderundersøkelser. Summen av reelle arbeidsdager gjennom minst en arbeidsuke tilbyr god statistikk for arbeidsmønster i din organisasjon.

Ønsker du/dere mer informasjon om metode, gjennomføring, eksempler og pristilbud. Ta kontakt med oss i Company Pulse.

Telefon: 92 62 21 81
E-post: info@companypulse.no