Ved å bruke Company Pulse fikk vi økt både produktiviteten og trivselen
på arbeidsplassen. Alle medarbeiderne ble involvert i en enkel og
profesjonell prosess som ga oss et solid grunnlag for å gjøre nyttige og
kostnadseffektive forandringer. De ansatte følte at de ble hørt og ikke
overkjørt av ledelsen. Flott at en så rask og enkel prosess kan skape så
gode resultater!