Med lang erfaring og faktabasert kunnskap har vi forutsetningene for å hjelpe deg og din bedrift med å utforme det beste og mest produktive arbeidsmiljøet

 

Medarbeidere som har gode arbeidsbetingelser er mer effektive
De som jobber effektivt trives bedre
De som trives gjør en bedre jobb
De som gjør en bedre jobb øker bedriftens produktivitet

rådgivning

Company Pulse tilbyr rådgivning for utvikling av produktivitet og trivsel i din organisasjon.

For oss handler ikke effektivitet om at medarbeiderne skal jobbe mer.
Det handler om optimale arbeidsformer/jobb smart, digitalisering og hvordan lykkes med nytt kontor/flytteprosess.

Ta kontakt med oss om dine ønsker og behov.
Telefon: 92 62 21 81
E-post: info@companypulse.no