Kartlegging av arbeidsmønster

Company Pulse Index™ er en medarbeiderundersøkelse som identifiserer arbeidsmønster, kontor og digitalisering – for å skape effektive og gode arbeidsplasser. Analysen er basert på forskning og anerkjent statistisk metode. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge dagens situasjon og sikre en faglig og god involvering i organisasjonen.

HVA KAN ANALYSEN BRUKES TIL
– skape god trivsel, produktivitet og kostnadsreduksjoner
– arealplanlegging og flytteprosess
– digitalisering og utvikling av arbeidsformer
– redusere utfordringer og tidstyver
– sammenligne resultater og måle utvikling/trend
– hovedskåre i form av et tall og èn figur (Index)

GJENNOMFØRING
Medarbeidere/deltakere angir svar i web-basert spørreskjema. Det benyttes dagbokformat og enkle svaralternativer med referanse til reelle arbeidsdager, som er anbefalt metode i slike medarbeiderundersøkelser
Det tar 5-6 min å svare på spørsmålene
Det tar ca. 2 uker å gjennomføre undersøkelsen fra A til Å.
Resultater blir tilgjengelig online straks etter kartlegging/datainnsamling
Du og din bedrift får tilgang til benchmark tall, inkludert i avtalen
Vi hjelper deg med presentasjon og bruk av resultater.

Hvorfor analyse? – fordi det er bedre å vite enn å tro!

LES MER her om Company Pulse Index™ – analyse av arbeidsmønster

Ta kontakt med oss for spørsmål og tilbud til din bedrift
Telefon: 92 62 21 81
E-postinfo@companypulse.no