Innsikt for effektive og gode arbeidsplasser

Company Pulse analyse fremskaffer faktabasert kunnskap om arbeidsmønster. Det vil si medarbeidernes arbeidsformer, bruk av IT og kontorlokaler. Analysen er en medarbeiderundersøkelse som består av et nettbasert spørreskjema og rapportsystem.

Analysen er basert på forskning og bruk av anerkjent statistisk metode, for bruk i offentlige og private bedrifter. Formålet med analysen er å finne beste praksis i din organisasjon, skape god trivsel, produktivitet og kostnadsreduksjoner.

Hvorfor analyse? – fordi det er bedre å vite enn å tro!

 

HVA KAN ANALYSEN BRUKES TIL:

 • Arbeidsplassutforming – fakta om brukernes tilstedeværelse på kontoret, møtevirksomhet, bruk av møterom/stillerom/multirom, kjøreregler
 • Optimale arbeidsplasser – synliggjøre positiv adferd og få frem forskjeller internt i organisasjonen
 • Trivsel og effektivitet i ulike typer kontorløsninger – cellekontor, åpent landskap, aktivitetsbasert arbeidsplass
 • Bruk av IT-verktøy/digitalisering – videomøter, datautstyr i møter, på reise og hjemmefra
 • Effektive arbeidsformer – tidstyver, møteeffektivitet, kommunikasjon og tilgjengelighet
 • Mobil og fleksibel arbeidsdag – reisemønster, kveld og helgarbeid

METODE OG GJENNOMFØRING

 • Forskningsbasert – ivaretar reliabilitet og validitet, velegnet for norsk/nordisk arbeidsliv
 • Kartlegger atferd – respondenter kan i liten grad kan påvirke resultatene basert på egne holdninger og preferanser
 • Enkel og dokumentert prosess – en omforent organisasjon
 • Web basert spørreskjema med enkle svaralternativer – det tar kun 5 min å svare
 • Resultater er tilgjengeling online – 1 til 2 uker etter kartlegging
 • Company Pulse Index – hovedskåre i form av et tall og en figur
 • Flere målinger dokumenterer utvikling og trend, f.eks. før og etter flytting/relokalisering

Det tar ca. 2 uker å gjennomføre undersøkelsen fra A til Å.
Du og din bedrift får online tilgang til egne resultater og benchmark tall.
Vi hjelper deg med presentasjon og bruk av resultater.

 

LES MER her om Company Pulse Index™ – analyse av arbeidsmønster

Ta kontakt med oss om dine ønsker og behov
Telefon: 92 62 21 81
E-postinfo@companypulse.no