4 tips for gode og effektive rutiner på hybridkontoret

4 tips for gode og effektive rutiner på hybridkontoret

Av Jan Kristian Karlsen Veien inn i postkorona epoken er veien til hybridkontoret i mange bedrifter. Det vil si å balansere mellom hjemmekontor, kontor og mobilt kontor. Ikke noe enten eller, men å finne fram til en optimal balanse som sikrer gode arbeidsmønstre i din...
Lederrollen – endret for alltid

Lederrollen – endret for alltid

Hjemmekontor-revolusjonen har forandret lederrollen. Antagelig for alltid. Denne nye arbeidsdagen gjør noe med oss. Hvordan vi samhandler, vår trivsel og produktivitet, og hvordan vi må lede medarbeidere når hverdagen har blitt fleksibel og digitalisert. Vi tilbyr...
Flyttingen tilbake til kontoret

Flyttingen tilbake til kontoret

Hjemmekontor fungerer utmerket for de fleste av oss. Men finnes det en bakside av hjemmekontorgullmedaljen? Under pandemien har vi kartlagt tusenvis av arbeidsplasser, opptil flere ganger. Hjemmekontor øker vår produktivitet. Flere får jobben gjort, til tross for at...
Company Pulse sertifiseringsprogram

Company Pulse sertifiseringsprogram

Vi introduserer et sertifiseringsprogram for arbeidsplassundersøkelsen Company Pulse Index™ for å kvalitetssikre brukernes kompetanse og bruksområde for undersøkelelsen. Eksisterende brukere vil etter en gjennomgang med påfyll av kunnskap om metode og bruk av...
Kontor eller hjemmekontor? – her er 10 gode råd

Kontor eller hjemmekontor? – her er 10 gode råd

Skal du tilbake til kontoret etter pandemien, eller fortsette å jobbe hjemme? Svaret er antagelig en god kombinasjon. Her er rådene for gode og produktive hverdager på hjemmekontor og kontor, basert på forskning og data fra våre arbeidsplassundersøkelser i norske...