HVA SKJER?

Seniorer er mest produktive på hjemmekontor

Arbeidsplassundersøkelsen Company Pulse viser at seniorene er mest produktive på hjemmekontor under pandemien, blant samtlige aldersgrupper.

  • Seniorene er mest produktive på hjemmekontor
  • Syv av ti svarte at de var ajour, samtidig som de jobbet 15 minutter mindre per virkedag – enn før pandemien
  • Øvrige aldersgrupper har også økt produktiviten på hjemmekontor, men ikke så mye som seniorene

Les om saken i Dagens Næringsliv

Hva er årsaken? Company Pulse viser at det er betydelig færre tidstyver på hjemmekontor enn på kontoret, samt noe mindre forstyrrende støy og mindre dataproblemer. Lite avbrytelser bidrar til god konsentrasjon, og det er produktivt.

Bruk Company Pulse i egen organisasjon og få faktakunnskap og god involvering i din organisasjon. Hvorfor? – fordi det er bedre å vite enn å tro!

Fortell oss om antall medarbeidere du ønsker skal delta i Pulse-undersøkelsen, så gir vi deg et godt tilbud!

Ta kontakt for en samtale eller videomøte. Spør gjerne om eksempler og kundereferanser. Send epost til info@companypulse.no 

Det skal lønne seg å benytte fagkunnskap

Å utvikle effektive og gode arbeidsplasser krever fagkunnskap, og å benytte fagkunnskap er kostnadseffektivt.

Vi kan tilby fastpris for web-basert undersøkelse, kurs og foredrag. Våre timepiser varierer fra 800-2.000 per time, avhengig av hvilken kompetanse du har behov for og omfanget av leveransen. Pris for undersøkelse/kartlegging starter på Nok 24.000 per år/2000 pr.mnd. – basert på antall medarbeidere. Priser for foredrag er fra 15.000-30.000. Spør oss om tilbud til din bedrift.

Kontakt oss for informasjon og pristilbud info@companypulse.no T: 92 62 21 81

HJEMMEKONTOR – RESULTATER 2020

Fakta om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført av Company Pulse i perioden 15. mai til 15 juni 2020. Målgruppe/utvalg var et tilfeldig utvalg av ledere og medarbeidere i norske kontorbaserte virksomheter, offentlige og private. Antall respondenter = 1882. Hensikten med undersøkelsen er få kartlagt omfanget av hjemmekontor, herunder tidsbruk, opplevd effektivitet, samt opplevde fordeler og ulemper med hjemmekontor.

Konklusjon: Resultater fra undersøkelsen viser at hjemmekontor passer for mange, men ikke alle. Imidlertid finner vi grunn til å anbefale betydelig mer bruk av hjemmekontor i fremtiden. To til tre dager i uken kan være et godt utgangspunkt å jobbe ut ifra i den enkelte virksomhet. Men før du og din virksomhet gjør dette, anbefaler vi å gjennomføre en faglig kartlegging i egen virksomhet og derigjennom få faktakunnskap om arbeidsmønsteret. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

Sammendrag av resultater: Nær halvparten oppgir at spart reisetid er største fordel med å jobbe hjemme. Tretti prosent svarte at god konsentrasjon om arbeidsoppgaver er største fordel, mens tyve prosent svarte at god balanse mellom arbeid og privatliv er største fordel. Kun fem prosent svarte at de har opplevd problemer med avbrytelser og støy på hjemmekontoret. Årsakene finner vi i forholdene i hjemmet, teknologibetingelser, kompetanse og personlige forhold, som ansvar for barn. 44 % svarte at ikke har en tilrettelagt arbeidsplass i hjemmet, Det mangler bl.a ekstern dataskjerm og justerbar kontorstol.

Halvparten svarte at det er lite eller ingen forskjell på egen produktivitet hvorvidt de jobber hjemme eller på kontorarbeidsplassen. Fire av ti svarte at de er mer effektive hjemme enn på kontoret, mens om lag ti prosent svarte at de er mer produktive på kontoret.

For objektiv måling av tidsbruk og effektivitet på hjemmekontor, og å sammenligne med arbeid på kontoret, benyttes Company Pulse Index – arbeidsmønster undersøkelsen.

Ta kontakt for mer informasjon om hjemmekontor undersøkelsen: Epost: info@companypulse.no T: 92 62 21 81

Se webcast (Ca. 8 minutter): Hvordan lykkes på ditt hjemmekontor

Hvilke arbeidsplasser fungerer best for jurister?

Arbeidsplassen er viktig for produktivitet. Company Pulse kartlegging blant landets omlag 15.000 jurister, under pandemien, har påvist at jurister er mer produktive på hjemmekontor. Se resultatene fra undersøkelsen

Fakta om prosjektet: Norges Juristforbund er prosjekteier. Company Pulse bistår med kartlegging, analysearbeid og rådivning. Det vil gjennomføres tre kartlegginger blant medlemmene; – før (2019), under (2020) og etter koronapandemien. Dette gir unik innsikt om hvordan de ulike arbeidsplassene fungerer, og dermed kan det gis kvalifiserte råd for fremtidens arbeidsplasser. Trolig bør det finnes fram til en variert løsning, tilpasset ulike grupper juristert. Målet er å skape gode og produktive arbeidshverdager.

Faktabasertkunnskap om juristenes arbeidsmønster og hva som er egnet arbeidsplasskonsept, gir innsikt tidsbruk, tidstyver på arbeidsplassene, fleksibel arbeidsdag, møtevirksomhet, reisevirksomhet, bruk av datautstyr, digital samhandling og møteeffektivitet. , Til dette benyttes verktøyet Company Pulse Index™. Analysen er forskningsbasert og benytter anerkjent statistisk metode. Undersøkelsen er web-basert, som sikrer en effektiv og god gjennomføring.

Magne Skram Hegerberg, Generalsekretær i Norges Juristforbund er prosjekteier for arbeidsplass prosjektet blant landets jurister / medlemmer.

Jan Kristian Karlsen, Daglig leder i Company Pulse er spesialrådgiver for Norges Juristforbund og arbeidsplass prosjektet.

Ta kontakt for mer informasjon: msh@juristforbundet.no eller jan@companypulse.no. Du kan fylle ut skjema nedenfor.

Hva er viktigst? Gode eller effektive videomøter?

Det er ingen forskjell, fordi effektive videomøter også er det beste. Effektive videomøter kjennetegnes ved god planlegging, godt forberedte deltakere, at de tekniske hjelpemidlene fungerer og at møteplanen følges.

Company Pulse har siden 2009 kartlagt videomøter og hjemmekontor i offentlige og private virksomheter. Nå kan vi tilby deg og din bedrift presentasjon av årets benchmark resultater – målt under koronapandemien. Presentasjonen gir deg nyttig innsikt resultatene og i kartleggingsverktøyet, som du kan nyttiggjøre i din bedrift!

Spesialpris for presentasjon = Nok 6.800 eks. mva., inkl. dokumentasjon.

Vi tilbyr følgende kurs:
– Gode og effektive videomøter
– Hvordan lykkes på ditt hjemmekontor (gratis webcast kurs)
– Hvordan styre tilgjengelighet i en mobil og fleksibel hverdag

Kursene tilbys som webcast, webinar eller som samling i fysiske lokaler, iht. korona-retningslinjene. Våre kurs er basert på forskning og resultater fra statistisk analyse av norske arbeidsplasser. Våre kunder kan vise til gode resultater.

Ta kontakt med oss for et godt kurstilbud: