Dette sa lille Lars om faren til kameraten Ole. Ikke et spesielt Hydro-problem, men et sterkt utsagn om rigide arbeidshverdager og tidsklemmen. Alle de som sto fast i bilkøer, ventet på et forsinket fly eller kom for sent til bussen, og når de endelig passerte dørstokken var barnet i seng.

Det er 30 år siden lille Lars trodde at faren til Ole het Hydro. Det er lang tid, og det er lett å glemme fantastiske framskritt:

  • Mot slutten av 1990-årene ble internett allment tilgjengelig.
  • PC-bokser ble erstattet av laptops.
  • Videokonferanse, digitale samhandlingsplattformer som Microsoft Office og Google Workplace, gjør at vi blir mer produktive og kan samarbeide effektivt også på avstand.

Pandemiens inntog i mars 2020 skapte hjemmekontorrevolusjon. Teknologien fungerte. Reiser, køer og lange kvelder på kontoret og studiesteder ble historie nærmest over natten.

Familier spiser frokost og middag sammen. Det jobbes fortsatt på kvelden, men mest etter at ungene er lagt. Vi klarte det!

Vi må ikke slutte å møtes.
Kontoret blir en enda viktigere møteplass i fremtiden!

Vi bør aldri se tilbake til den “gamle” normalen, men heller utforme den hybride hverdagen. Ledere er imidlertid usikre på hvordan de bør tilnærme seg. Det er høyst forståelig.

For selv om mulighetene er mange, finnes det også store fallgruver. Det er behov for faktakunnskap -og en faglig og effektiv prosess, tilpasset den enkelte virksomhet. 

 

Her kan du lese hvilke 5 fallgruver du må unngå når virksomheter innlemmer hjemmekontor / hybridkontor som en del av arbeidsplass-definisjonen.