Å kalle arbeidstakerne tilbake til kontoret er fåfengt og dessuten er ikke pandemien overstått. Derfor planlegger virksomheter for den hybride arbeidsdagen. Ledere er usikre på hvordan tilnærme seg hybride arbeidsplasser. Det er høyst forståelig, for om mulighetsrommet for «vinn-vinn» gevinster er store, finnes også store fallgruver. Det behov for kartlegging, men hvilken type undersøkelse fungerer best?

Fagfolk er samstemte om at objektive målemetoder bør erstatte eller supplere subjektive målinger i organisasjonen. Company Pulse Index™ er en slik undersøkelse. Analysen dekker alle type arbeidsplasser, enten du jobber på hjemmekontor, kontor eller hybridkontor. Undersøkelsen brukes av både offentlige og private virksomheter.

 

Case: Arkitektenes Fagforbund (AFAG)

Company Pulse undersøkelsen viste at den beste og mest produktive hybride arbeidsplassen for arkitekter, er en kombinasjon av hjemmekontor og små og mellomstore kontorlandskap.

Hvorvidt man jobber ett sted eller flere steder påvirker ikke resultatene. Beste hybride arbeidsplass er imidlertid en kombinasjon av små kontorlandskap og hjemmekontor. Dette gjelder i alle sektorer og alle stillingskategorier, unntatt for landskapsarkitekter som skårer høyest på kontoret. Arbeidstiden er omtrent lik enten man jobber på kontor, hjemmekontor eller hybridkontor.

Vi har gjennomført to Company Pulse undersøkelser. Undersøkelsen er pålitelig, enkel å gjennomføre og blir godt mottatt blant medlemmene. Jeg setter også pris på profesjonell gjennomføring og god oppfølging av resultatene, uttaler generalsekretær Per Christian Opsahl.

Noen av resultatene kan du lese om her og se intervju med Opsahl.

Vi fant også ut at Company Pulse har et spennende kurs for oss i sekretariatet, som heter «Selvledelse i en digital og fleksibel hverdag»

Fakta om AFAG

  • Arkitektenes fagforbund organiserer over 5500 arkitekter.
  • Tilknyttet Akademikerne, en hovedorganisasjon med til sammen 231 000 medlemmer.
  • Har foretatt to Company Pulse Index undersøkelser. Tredje undersøkelse gjennomføres våren 2022.

 

Ring oss for en uforpliktende samtale T 92 62 21 81, eller send epost: info@companypulse.no.