Mange ansatte vurderer å skifte jobb dersom de ikke tilbys gode fleksible løsninger. De krever at hjemmekontoret og fleksibiliteten blir en viktig del av normalen, og dette har spisset seg etter pandemien.

Blant jurister og advokater, svarte 48 % at de vurderer å slutte i sin nåværende jobb (Advokatbladet.no, publisert 12.09.22). Det finnes nærliggende tall for andre yrkesgrupper og i organisasjoner som kartlegger jobbskifte intensjoner.  

Company Pulse kartlegger arbeidsplasser i bedrifter og organisasjoner, noe vi har gjort siden 2009.

Ferske resultater viser at aller viktigst for de ansatte er å spare reiser, få konsentrert seg om arbeidsoppgaver og ha god balanse mellom jobb og privatliv. Dette er hjemmekontorets største fordeler. Dessuten er produktiviteten høy på hjemmekontor, noe som bør glede enhver leder. Company Pulse resultatene viser også at vi savner kolleger når vi jobber mye på hjemmekontor. Det er også gode nyheter, fordi det viser at folk vil treffes på kontoret.

Hva kan bedriftene gjøre?

Den høye andelen ansatte som vurderer jobbskifte bør få arbeidsgivere til å tenke seg godt om. Det er særlig kritisk om søker etter folk med høy kompetanse, eller man står i fare for å miste gode medarbeidere. Husk at de fleste ikke sier noe, før det oppsigelsen foreligger.

Vi anbefaler å satse på hybride løsninger, hvor hjemmekontor og annet fjernarbeid/mobilt arbeid, blir en viktig del av miksen. Løsninger bør differensieres i organisasjonen. Ikke med bakgrunn i personlige preferanser og synsing, men basert på fakta om fordeler, ulemper og produktivitet.

Den nye hybride hverdagen forteller oss at kontoret blir en viktigere møteplass, og arbeidsplass. Få god kunnskap om hvordan ulike kontorarbeidsplasser fungerer, behovene for stillerom, møterom – slik at kontoret blir en attraktiv møteplass.  

 Les mer om Fallgruver med hybride arbeidsplasser.