1 år på hjemmekontor?

Myndighetene ber oss om å fortsette å jobbe på hjemmekontor. Kanskje helt fram til våren, eller lenger. Company Pulse har gjort arbeidsplass undersøkelser siden 2009, alltid basert på forskning og anerkjent statistisk metode. Her er en sammenstilling av resultater fra våre undersøkelser i bedrifter under pandemien:

  • 70 % av arbeidstiden brukes på hjemmekontor
  • Arbeidstid på virkedager er det samme som før pandemien. Dvs. 8 timer og 15 minutter på virkedager. Dvs. at det hverken jobbes mer eller mindre på hjemmekontor, enn på den ordinære arbeidsplassen.
  • Færre tidstyver på hjemmekontor: Mindre avbrytelser og noe mindre dataproblemer
  • Tidsbruk til møter har økt noe. 75 % prosent av møtene er digitale møter 
  • 50 % har ikke ergonomisk tilrettelagt arbeidsplass på hjemmekontor
  • 44 % har ikke skjermet arbeidsplass på hjemmekontor

Company Pulse har flere interessante resultater om møter, tidstyver, effektivitet og hjemmekontor, cellekontor, samt åpne og aktivitetsbaserte kontorlandskap. Imidlertid finnes det ikke et fasitsvar. Bruk Comany Pulse undersøkelse i egen organisasjon, og få faktakunnskap og god innvolvering i din organisasjon. Deres resultater kan avvike fra benchmark, og det vil garantert finnes forskjeller internt i organisasjonen som er svært viktig å få dokumentert – for å kunne finne beste praksis!

Vi har fornøyde kunder som oppnår gode resultater for arbeidsplasser, trivsel og produktivitet!

Fortell oss om antall medarbeidere du ønsker skal delta i undersøkelsen, så gir vi deg et godt tilbud!

Ta kontakt for en samtale eller videomøte. Spør gjerne om eksempler og kundereferanser. Send epost til info@companypulse.no eller kontakt: Jan Kristian Karlsen T: 92052333 jan@companypulse.no.

Det skal lønne seg å benytte fagkunnskap

Å utvikle effektive og gode arbeidsplasser krever fagkunnskap, og å benytte fagkunnskap er kostnadseffektivt.

Vi kan tilby fastpris for web-basert undersøkelse, kurs og foredrag. Våre timepiser varierer fra 900-2.500 per time, avhengig av hvilken kompetanse du har behov for og omfanget av leveransen. Pris for undersøkelse/kartlegging starter på Nok 24.000 per år/2000 pr.mnd. – basert på antall medarbeidere. Priser for foredrag er fra 15.000-30.000. Spør oss om tilbud til din bedrift.

Kontakt oss for informasjon og pristilbud info@companypulse.no T: 92 62 21 81

Resultater fra Company Pulse hjemmekontor undersøkelsen 2020

Fakta om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført av Company Pulse i perioden 15. mai til 15 juni 2020. Målgruppe/utvalg var et tilfeldig utvalg av ledere og medarbeidere i norske kontorbaserte virksomheter, offentlige og private. Antall respondenter = 1882. Hensikten med undersøkelsen er få kartlagt omfanget av hjemmekontor, herunder tidsbruk, opplevd effektivitet, samt opplevde fordeler og ulemper med hjemmekontor. Company Pulse benytter denne kunnskapen som bakgrunn for selskapets tilbud om kurs, foredrag og rådgivning til virksomheter.

Konklusjon: Resultater fra undersøkelsen viser at hjemmekontor passer for mange, men ikke alle. Imidlertid finner vi grunn til å anbefale betydelig mer bruk av hjemmekontor i fremtiden. To til tre dager i uken kan være et godt utgangspunkt å jobbe ut ifra i den enkelte virksomhet. Men før du og din virksomhet gjør dette, anbefaler vi å gjennomføre en faglig kartlegging i egen virksomhet og derigjennom få faktakunnskap om arbeidsmønsteret. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

Sammendrag av resultater: Nær halvparten oppgir at spart reisetid er største fordel med å jobbe hjemme. Tretti prosent svarte at god konsentrasjon om arbeidsoppgaver er største fordel, mens tyve prosent svarte at god balanse mellom arbeid og privatliv er største fordel. Kun fem prosent svarte at de har opplevd problemer med avbrytelser og støy på hjemmekontoret.

Største ulempe med hjemmekontor er savn av kolleger. Årsakene finner vi i forholdene i hjemmet, teknologibetingelser, kompetanse og personlighet. Det vil si ansvar for barn, at mange (44 %) ikke har en tilrettelagt arbeidsplass i hjemmet, utilstrekkelige teknologiløsninger og manglende kompetanse – eller at man ikke er tilstrekkelig motivert og disiplinert til å jobbe hjemme. Hvilke arbeidsoppgaver man har og hvordan ledelse utøves, er også av stor betydning.

Halvparten svarte at det er lite eller ingen forskjell på egen produktivitet hvorvidt de jobber hjemme eller på kontorarbeidsplassen. Fire av ti svarte at de er mer effektive hjemme enn på kontoret, mens om lag ti prosent svarte at de er mer produktive på kontoret.

For kunnskap om tidsbruk og effektivitet på hjemmekontor og andre arbeidsplasser, benyttes Company Pulse Index – arbeidsmønster undersøkelsen.

Epost: info@companypulse.no T: 92622181

Se webcast (Ca. 8 minutter): Hvordan lykkes på ditt hjemmekontor

Hva er verdien av kontoret? Bli med på morgenseminar – UTSATT!

Kontorarbeidsplassen er viktig for trivsel og effektivitet. Bli oppdatert med ny forskning, anerkjent metode for kartlegging, cases og erfaringsutveksling. Hør om hvorfor Norges Juristforbund kartlegger arbeidsmønsteret til landets jurister, ca. 15000 medlemmer.

Bli med morgenseminar – av ledere og for ledere.

Tid: Onsdag 11 mars 2020 kl. 08.30-10.30
Sted: Akerselva Atrium, møtesenteret, Chr. Kroghsgt. 16, Oslo sentrum. Seminaret er gratis! (no-show belastes med 900,-)

Magne Skram Hegerberg, Generalsekretær i Norges Juristforbund forteller om prosjektet «Arbeidsplasskonsept for jurister», om hvorfor de kartlegger landet og hvordan resultatene skal brukes. Juristforbundet har tatt samme medisin i egen organisasjon, og fulgt opp med målinger, både før og etter endring av kontor.

Jan Kristian Karlsen, daglig leder i Company Pulse deler nye resultater fra Company Pulse undersøkelser i bedrifter, og ny forskning om sykefravær på norske kontorarbeidsplasser.

MELD DEG PÅ MORGENSEMINAR ONSDAG 11. MARS:

Hva er viktigst? Gode eller effektive videomøter?

Det er ingen forskjell, fordi effektive videomøter også er det beste. Effektive videomøter kjennetegnes ved god planlegging, godt forberedte deltakere, at de tekniske hjelpemidlene fungerer og at møteplanen følges.

Company Pulse har siden 2009 kartlagt videomøter og hjemmekontor i offentlige og private virksomheter. Nå kan vi tilby deg og din bedrift presentasjon av årets benchmark resultater – målt under koronapandemien. Presentasjonen gir deg nyttig innsikt resultatene og i kartleggingsverktøyet, som du kan nyttiggjøre i din bedrift!

Spesialpris for presentasjon = Nok 6.800 eks. mva., inkl. dokumentasjon.

Vi tilbyr følgende kurs:
– Gode og effektive videomøter
– Hvordan lykkes på ditt hjemmekontor (gratis webcast kurs)
– Hvordan styre tilgjengelighet i en mobil og fleksibel hverdag

Kursene tilbys som webcast, webinar eller som samling i fysiske lokaler, iht. korona-retningslinjene. Våre kurs er basert på forskning og resultater fra statistisk analyse av norske arbeidsplasser. Våre kunder kan vise til gode resultater.

Ta kontakt med oss for et godt kurstilbud: