Det skal lønne seg å benytte fagkunnskap

Det skal lønne seg å benytte fagkunnskap

Å utvikle effektive og gode arbeidsplasser krever fagkunnskap, og å benytte fagkunnskap er kostnadseffektivt. Vi kan tilby fastpris for web-basert undersøkelse, kurs og foredrag. Våre timepiser varierer fra 800-2.000 per time, avhengig av hvilken kompetanse du har...
Hjemmekontor – resultater 2020

Hjemmekontor – resultater 2020

Fakta om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført av Company Pulse i perioden 15. mai til 15 juni 2020. Målgruppe/utvalg var et tilfeldig utvalg av ledere og medarbeidere i norske kontorbaserte virksomheter, offentlige og private. Antall respondenter = 1882....
Hvilke arbeidsplasser fungerer best for jurister?

Hvilke arbeidsplasser fungerer best for jurister?

Arbeidsplassen er viktig for produktivitet. Company Pulse kartlegging blant landets omlag 15.000 jurister, under pandemien, har påvist at jurister er mer produktive på hjemmekontor. Se resultatene fra undersøkelsen Fakta om prosjektet: Norges Juristforbund er...
Hva er viktigst? Gode eller effektive videomøter?

Hva er viktigst? Gode eller effektive videomøter?

Det er ingen forskjell, fordi effektive videomøter også er det beste. Effektive videomøter kjennetegnes ved god planlegging, godt forberedte deltakere, at de tekniske hjelpemidlene fungerer og at møteplanen følges. Company Pulse har siden 2009 kartlagt videomøter og...
5 tips for å skape produktive og gode arbeidsplasser

5 tips for å skape produktive og gode arbeidsplasser

Kartlegg arbeidsmønsteret – få oversikt over tidstyvene på arbeidsplassen!Planlegg tiltak for å fjerne tidstyver og mål effektenDigitalisering er ledelsens ansvar, velg mest mulig uavhengige leverandører og mål effekten av digitale arbeidsformerKutt gjerne...